Druhý rozpor transcendentálních idejí.

Thesis. Antithesis.
Každá složená substance ve světě záleží z jednoduchých  částic a nikde neeksistuje nic, leč jednoduché, anebo co z něho je složeno. Žádná složená věc na světe nezáleží z jednoduchých dílů a nikde v něm neeksistuje  nic jednoduchého.

 

Třetí rozpor transcendentálních idejí.

Thesis. Antithesis.
Kausalita dle zákonů přírodních není jediná, z níž by se daly světové jevy vesměs  odvoditi. Jest nutno ještě kausalitu se svobodou přijmouti k vysvětlení jich. Není svobody, nýbrž všechno ve světě děje se prostě podle zákonů přírodních.

 

 

Čtvrtý rozpor transcendentálních idejí.

Thesis. Antithesis.
Ke světu náleží něco, co bud jako jeho část anebo příčina jeho je bytostí prostě nutnou. Neeksistuje nikde žádná bytost prostě nutná, ani ve světě ani mimo něj, jako jeho příčina.