Matematika

Lobačevskij

Rieman

neeukleidovské geometrie

 

Biologie

J. E. Purkyně

 

Ch. Darwin

buňka a evoluční teorie

 

Chemie

Mendělejev

 

periodická tabulka, spektrální analýza

Fyzika

Fyzika - elektrodynamika (prostor), termodynamika (nevratnost času), radioaktivita

 

Z5