Zde  je norma citací

a zde

z článku o citování vůbec od H. Novákové vybírám, co se týká

citace elektronických dokumentů

Problematice citování elektronických dokumentů, což je oblast palčivá zejména v současné době nárůstu informací právě v podobě elektronických zdrojů, je věnována stránka Citování elektronických síťových zdrojů, která kromě stručného úvodu do celé problematiky a odkazů na webovské dokumenty přináší i několik praktických rad týkajících se citování elektronických zdrojů.

Petr Boldis nabízí tuto tento text .

 Upozorněme zejména na publikaci Citing Cyberspace od Jamese D. Lestera z roku 1997, která obsahuje vyčerpávající popis problematiky citování - citování elektronických zdrojů na základě MLA ( Modern Language Association) Style, určeného zejména pro oblast humanitních věd, citování na základě APA (American Psychological Association) Style, užívaného zejména v oblasti přírodních a sociálních věd, tvorba poznámek pod čarou dle Chicago Style...

Obdobný charakter má i stránka Citation Guides for Internet Resources. Seznam normativů a příruček pro citování elektronických zdrojů přináší také stránky Citing Electronic Resources a Library & Information Science: Citation Guides for Electronic Documents. Obě tyto stránky obsahují odkazy nejen na dokumenty dostupné v elektronické podobě, ale také na klasické knihy.