DESATERO ÚSPĚŠNÉHO PRVÁKA

 1.

Ničemu nevěřte: jelikož sovy (a v to počítaje i katedrální Sůvu) nejsou tím, čím se zdají být. Roušku tajemství kolem vzniku a funkce tohoto klubového maskota vám rád poodhalí docent Zouhar.

2.

Co nejdříve si obstarejte Schindlerův seznam povinné literatury. Čtěte ho, krmte ho, milujte ho. Protože, jak říkal už Cimrman, jinak se nahoru nedostanete.

3.

Neobtěžujte šéfa katedry. Má vousy a tak podobně. Vy se raději pokorně oholte a odpad darujte mgr.Niederlemu na nové štětce nebo dr.Petrželkovi na novou pálenku. Přirozený výběr totiž někdy umí být zatraceně rychlý.

4.

Choďte na filozofické výlety. Choďte na filozofické výlety, i když nepijete alkohol. Někdo musí obsluhovat časomíru, cílovou fotografii a dělat vodiče. Budete si moci vykázat pomocnou vědeckou činnost, poznáte světlou stránku síly i brněnskou záchytku.

5.

Ctěte svoje pedagogy. Pokud si již nyní myslíte, že Alzheimer s Parkinsonem nechodí po horách ale po kabinetech, zajděte si na přednášku geriatrické sekce Jednoty filozofické. Uvidíte, že může být hůř.

6.

Nebijte svoje pedagogy. Zkoušeli jsme to a vždy byli mnohem lépe vyzbrojeni. Nejčastěji holemi a Aluzemi.

7.

Nesesmilníš.

8.

Nepokoušejte se cokoli krást, studentský klub Domeček to udělá za vás.

9.

Jakékoli pomluvy, křivá svědectví, poplašné zprávy sdělujte radostně docentu Krobovi. Zveřejní je na internetových stránkách a ještě vám pěkně poděkuje.

10.

Neberte si knihy, knihovnice ani jiné statky bez jejich souhlasu. Mohli byste dostat Hegelem nebo něčím podobně těžkým do hlavy.

Držíme vaše palce

 

Vyšší studenti