materna - superlativ od adjektiva tichý

šmajs - z něm. filozofického termínu grün - zelený, přeneseně potom značně konsternovaný

brázdit – (1)zatvrzele používat lechtivé didaktické příklady; (2)německým die Furcht (srov. die Furche - brázda) bývá prominentními kabinetními filozofy žertem nazýván takový afekt, který vyvolává - zejména u dívek a u Sudetských Němců - až hysterický horynský smích

„Přijdu a všude úplná materna, tak jsem je chtěl trochu zbrázdit, ale potom mi došlo, že jsem na konferenci feministek a že bych jim mohl přivodit pěkného šmajse. Zasloužily si ho.“

krob (kB x h-1 x promile alkoholu v krvi-1) - jednotka difúze informace v indeterministických relativně značně a dlouho otevřených systémech s dámskou obsluhou

Horák Božolé CE - francouzský znakový font, používaný k psaní pamfletů, výhružných dopisů, anonymů a Filozofických časopisů

horynský smích - krev, pot a slzy

petrželka - původně název posledního longdrinku, který byl podán Sokratovi ve vězení; dnes alkoholický nápoj s podobným účinkem, destilovaný z čehokoli, nejčastěji pak z řecky psané literatury

Zouharova pedagogická klička - přimhouření oka, někdy též dočasná slepota

„Neuhlídal jsem teplotu, a tak v té poslední petrželce zůstalo asi i trochu Aristotela. Tudíž polovina sboru utrpěla Zouharovu pedagogickou kličku. Studenti to naštěstí nepoznali a naše důstojnost neutrpěla, ale ráno, řeknu vám kolego, horynský smích + žaludeční šťávy.“

hroch - analytickými filozofy jazyka preferovaný termín pro bezvěrce, odpadlíka či pohana; jinak samozřejmě vedle nosorožce a lva Wittgensteinovo třetí nejoblíbenější zvíře

holzbachová – nespravedlností osudu bývá často zaměňována s Holbachem, který k tomu přišel jak slepý k filozofii nebo žena k houslím

gabriel – tvor, který bývá řazen mezi Rafaela a Michaela, tj. mezi nejsilnější ninja želvy, renesanční malíře či archanděly; v útlém dětství byl naštěstí sražen z výšin religionistiky do morální žumpy filozofie