Katedra filosofie vypisuje první ročník soutěže o nejlepší studentskou práci.

 

Do soutěže se může přihlásit každý student naší katedry, který do 15. dubna odevzdá ve dvou kopiích a na disketě práci v rozsahu 10–25 stran, téma není nijak specifikováno (rámcem je přirozeně filosofie). Je možné odevzdávat i seminární, případně bakalářské a ročníkové práce.

Veřejné čtení autoreferátu, obhajoba a vyhodnocení odevzdaných příspěvků se uskuteční na přelomu dubna a května.

Pro tři nejlepší studenty jsou kromě blahopřání a všeobecné úcty přichystány i hodnotné ceny a v odůvodněných případech též možnost otištění vítězných příspěvků ve fakultním sborníku případně v jiných prestižních publikacích podle jejich zaměření.

Soutěžní práce můžete (i prostřednictvím sekretářky či jiných vyučujících) odevzdávat u Mgr. Lukeše.