SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS

B 42, 1995
Petr Horák: John Locke und die Toleranz
 • Miloš Dokulil: Meditace nad tolerancí
 • Karel Hlavoň: Dvě varianty pojetí společnosti, jednotlivce a etiky v raném pozitivismu (Druhá část)
 • David Hollan: Carl Gustav Jung jako pozitivistický racionalista
 • Ivana Holzbachová: Problém relativismu v moderní vědě
 • Josef Krob: Ontické pozadí představ o čase
 • Josef Šmajs: Člověk a ekologická transformace kultury
 • Richard Jurečka: Ke smyslu životní krize
 • Jan Zouhar: Česká filozofie v národním životě konce 19. století
 •   Recenze a referáty 
  Milan Machovec (ed.): Problém tolerance v dějinách a perspektivě (M. Dokulil)
 • Geert Keil: Kritik des Naturalismus (M. Dokulil)
 • Arno Baruzzi: Freiheit, Recht un Gemeinwohl: Grundfragen einer Rechtsphilosophie (M. Dokulil)
 • Elias Canetti: Masa a moc (I. Holzbachová)
 • Ladislav Tondl: Věda, technika a společnost (I. Holzbachová)
 • Miroslav Král: Změna paradigmatu vědy (J. Šmajs)
 • Nikolaj Berďajev: Filosofie lidského osudu (J. Šmajs)
 • Josef Šmajs: Ohrožená kultura (J. Sedlák)
 • Giuseppe Cacciatore: La lancia di odino (J. Kudrna)
 • Ricardo Martinez Lady: Dos aproximaciones a la historiografie de la antiguedad classica (J. Kudrna)
 • Ernst Nolte: Heidegger, Politik und Geschichte im Leben und Denken (J. Kudrna)
 •  

  SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTYBRNĚNSKÉ UNIVERZITY

  Vydává Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta
  Odpovědný redaktor: Ivo Pospíšil

  Redakční rada řady filozofické (B 42): Lubomír Nový (předseda),

  Jan Zouhar (výkonný redaktor), Josef Šmajs

  Sazba: Dan Šlosar, LVT FF

  Zpracováno editorem Microsoft Word, písmem New Times True Type
  Vytisklo Vydavatelství MU, Brno, Areál Kraví hora
  AA - VA -
  Tematická skupina a podskupina 02/58

  Náklad ? výtisků - Vydání 1., 1995

  ISBN
  File translated from TEX by TTH, version 3.00.
  On 17 Jun 2001, 15:58.