SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY

STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS

b 46, 1999

Obsah

ČLÁNKY
Břetislav Horyna: Střezme se vizí [Hüten wir uns vor den Visionen] 5
 • Ivana Holzbachová: Věda a její společenské a kulturní pozadí [Science and its social and cultural background] 21
 • Josef Krob: Skepticismus a redukcionismus v současné vědě [Le scepticisme et le réductionnisme dans les démarches scientifiques contemporaines] 33
 • Josef Šmajs: Ontická role kulturní informace 41
 • David Filip: Základní pojmy moderní logiky ve Vědosloví Bernarda Bolzana [Grundbegriffe der modernen Logik in Bernard Bolzanos Wissenschaftslehre] 51
 • Jakub Vojta: Proklův alegorický výklad Platóna (In Parmenidem I) [Allegorising Platon (Proklus, In Parmenidem I)] 63
 • Jiří Raclavský: Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice [The significance of the research in general structure of musical composition] 75
 • Pavel Lukeš: Carl Schmitt [Carl Schmitt] 89
 • K dějinám české filozofie
  Jan Zouhar: Filozofie citu Františka Mareše [František Mareš und seine Philosophie des Gefühls] 101
 • Helena Pavlincová: Čeští novotomisté o společnosti a demokracii [Die tschechischen Neuthomisten über Gesellschaft und Demokratie] 105
 • Petr Horák: La philosophie intellectualiste française dans la pensée de J. L. Fischer [The place of the French intellectualist philosophy in the philosophy of Josef Ludvík Fischer, Místo francouzské intelektualistické filosofie ve filosofii Josefa Ludvíka Fischera] 113
 • Rozhledy po literatuře
  Ivana Holzbachová: Francis Fukuyama o vzniku demokracie 119
 • Miloš Dokulil: Francis Fukuyama o důvěře jako politické ctnosti 133
 • Ivana Holzbachová: Francis Fukuyama o konfliktu kultur 137
 • Recenze
  Helena Pavlincová, Břetislav Horyna: Filosofie náboženství (Ivana Holzbachová) 143
 • Czeslaw Głombik (ed): Kartezjus (Břetislav Horyna) 145
 • Andrzej Jan Noras: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolnosci woli (Břetislav Horyna) 147
 • Jaroslava Pešková: Role vědomí v dějinách a jiné eseje (Ivana Holzbachová) 149
 • Milan Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku (Miloš Dokulil) 150
 • Jean Delumeau: Strach na Západě ve 14.-18. století (Ivana Holzbachová) 151
 • Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči (Miloš Dokulil) 153
 • Rudolf Kolářský, Oleg Suša: Filosofie a současná ekologická krize (Bohuslav Binka) 154
 • Ivo Rolný: Etika v podnikové strategii (Jan Zouhar) 156
 •  

  SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY
  BRNĚNSKÉ UNIVERZITY

  Vydala Masarykova univerzita, Brno, 1999
  Odpovědný redaktor: Ivo Pospíšil

  Redakční rada řady filozofické (B): Josef Šmajs (předseda),
  Jan Zouhar (výkonný redaktor), Josef Krob

  Sazba: Petra Boráková, LVT FF

  Zpracováno editorem Microsoft Word, písmem New Times True Type

  Vytisklo Vydavatelství MU, Brno, Areál Kraví hora

  AA - VA -

  Náklad 170 výtisků - Vydání 1., 1999

  ll


  ISBN 80-210-
  ISSN 0231-7664


  File translated from TEX by TTH, version 2.00.
  On 07 Jun 2001, 23:38.