SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS

B 48, 2001 - studia philosophica

OBSAH - CONTENTS

STUDIE - ARTICLES
Josef Petrželka: Smích a pláč v Platónově dialogu Faidón (Laughter and Weeping in Platons Dialogue Faidón) 5
 • Ivana Holzbachová: Ernst Mach a vědecké poznání (Ernst Mach and the Scientific Knowledge) 15
 • Jan Zouhar: Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie (Non-Selfevidentness of Nation and Non-Selfevidentness of Philosophy) 27
 • Petr Horák: Francouzská filosofie na konci 20. století (French Philosophy at the End of Twentieth Century) 37
 • Radim Brázda: Problém osoby a identity v etice aneb od identity k osobě a zpět (The Problem of Person in Ethics or From Identity to Person and Vice Versa) 61
 • Josef Krob: Od obrazu statického světa k pojetí dynamického vesmíru (From the Static Picture of the World to the Dynamic Conception of the Universe) 75
 • Magdalena Konečná: Řeč a hermeneutika (The Speech and the Hermeneutics) 83
 • Jiří Raclavský: Teorie vlastních jmen Bertranda Russella (Bertrand Russell's Theory of Proper Names) 93
 • Karel Dolejší: J.-F. Lyotard a postmoderní universita (J.-F. Lyotard and Post-Modern University) 109
 • ROZHLEDY - Commentaries and Discussion
  Český filozof na Aljašce. Rozhovor s Rudolfem Krejčím (Czech Philosopher in Alaska. Interview with Rudolph W. Krejci) 117
 • Helena Pavlincová: Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů (The Leaflet to the Chronicle of the Czech-Poland Relations)135
 • Josef Šmajs: Jaké vzdělání potřebuje globální kultura? (What Education Is Required by Global Culture?) 163
 • RECENZE - BOOK REVIEW
  Tatiana Sedová: Úvod do filozofie sociálneho poznania (Ivana Holzbachová) 167
 • Isaiah Berlin: Čtyři eseje o svobodě (Ivana Holzbachová) 168
 • Mircea Eliade: Kováři a alchymisté (Ondřej Sládek) 170
 • Paul Ricoeur: Myslet a věřit (Ondřej Sládek) 173
 • Štěpán J. Kolafa: Tolstoj a Björnson ve slovenském zápase proti maďarizaci (Martin Maleček) 175
 • Richard Popkin: Filosofie pro každého (Daniel Špelda) 176
 • Jiří K. Kroupa (ed): Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2) (Břetislav Horyna) 178
 • Filosof českých duchovních dějin (Jan Zouhar) 180
 • SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTYBRNĚNSKÉ UNIVERZITYSTUDIA PHILOSOPHICA

  Vydala Masarykova univerzita v Brně roku 2001
  Odpovědný redaktor: Ivo Pospíšil
  Redakční rada řady filozofické (B 48, 2001): Jan Zouhar (předseda),
  Helena Pavlincová (výkonná redaktorka), Josef Krob

  Sazba: Zuzana Jungová, LVT FF

  Zpracováno editorem Microsoft Word, písmem New Times True Type
  Vytisklo Vydavatelství MU, Brno, Areál Kraví hora
  AA - 11,87 VA - 12,01

  Náklad výtisků - Vydání 1., 2001

  55-

  ISBN 80-210-
  ISSN 0231-7567




  File translated from TEX by TTH, version 3.00.
  On 22 Feb 2002, 20:26.