SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS

B 49, 2002 - studia philosophica

OBSAH - CONTENTS

 

K DĚJINÁM ČESKÉ FILOZOFIE - ON THE History of Czech Philosophy

 

ROZHLEDY - Commentaries and Discussion

RECENZE - Book Review

 

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY

STUDIA PHILOSOPHICA

Vydala Masarykova univerzita v Brně roku 2002
Odpovědný redaktor: Ivo Pospíšil
Redakční rada řady filozofické (B 49, 2002): Jan Zouhar (předseda),
Helena Pavlincová (výkonná redaktorka), Josef Krob

Sazba: Dan Šlosar, LVT FF

Převod do HTML Josef Krob

Zpracováno editorem Microsoft Word, písmem New Times True Type
Vytisklo Vydavatelství MU, Brno, Areál Kraví hora
AA - 15,92 VA - 16,43

Náklad výtisků - Vydání 1., 2002


File translated from TEX by TTH, version 3.00.
On 22 Feb 2004, 15:19.