Richard Adamík

* 4. 4. 1867 Hranice na Moravě

† 15. 8. 1952

Lékař, popularizátor medicíny, eugeniky a "moderního životního názoru". Jako "nadšený stoupenec" R. W. Emersona hlásal ušlechtilý mravní idealismus (J. Král). Z obdivu k T. G. Masarykovi vyplynul i jeho spis Vůdčí reformační ideje Masarykovy. V letech 1901–03 napsal do ČM recenze několika publikací z psychologie a fyziologie.

Bibliografie:
Hygiena duševní práce, 1904;
Moderní názor životní, 1909;
Síla vůle a životní energie, 1913, 21922;
Zdravé a churavé nervy, 1915;
Krise a bolesti dnešního manželství, 1920;
Morálka a manželství, 1923;
Otázky života, 1923;
Vůdčí reformační ideje Masarykovy, 1927.

Sborníky:
Studentská otázka a studentské sebevraždy, Patologické charaktery, 1904.

Časopisecké příspěvky:
O náboženství a zbožnosti, jak soudí A. Sabatier, profesor protestantské fakulty v Paříži, ČM 1901;
Degenerace a regenerace ve společnosti lidské, ČM 1902;
O citu životním a jeho poruchách, ČM 1906;
Evoluční filosofie H. Spencera, Přehled 1906.

Literatura:
◦ Recenze spisu Síla vůle a životní energie: ČM 1913 (F. Krejčí), PR 1913 (O. Kádner), Komenský 1913, Vychovatelské listy 1917;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ J. Kuře: Czeska filozofia medycyny XX. wieku, in M. Petrů (ad.): Filozofia medycyny v Czechach i na Slowacji, (Poznaň) 2013.

js