Michal Altrichter

* 19. 6. 1965 Kopřivnice

Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně studoval (1984–89) na TF v Litoměřicích. V r. 1985 vstoupil tajně k jezuitům. V l. 1990–93 poslouchal filozofii u E. Coretha v Innsbrucku. V r. 1993 nostrifikoval u nás doktorát z filozofie (dizertace: Suarez a české prostředí). Od r. 1993 přednáší dějiny filozofie na TF v Olomouci. V letech 1997–99 studoval teologii v Římě na Papežské gregoriánské univerzitě. Roku 1999 začal opět přednášet na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF UP, téhož roku byl jmenován zástupcem ředitele Centra Aletti v Olomouci a předsedou redakční rady nakladatelství Refugium. V r. 2004 se habilitoval na CMTF UP prací „Pneumatikós“ a „psýchikós“ ve spirituální teologii. Příspěvek z pohledu teologie narativní. Jeho specializací v oboru teologie je teologická antropologie a spiritualita. Vzhledem k nedostatku studijního materiálu pro posluchače TF věnuje hodně pozornosti překladatelské činnosti. Ve svých přednáškách přihlíží k filozofické metodě K. Rahnera (především v jeho Hörer des Wortes). Studie Doteky (Arca Jimfa 1996) je ve svém pohledu na filozofii umění inspirována vitrážemi malíře Jemelky a vlivem T. Špidlíka, P. A. Florenského, V. S. Solovjova, L. Šestova.

Bibliografie:
Doteky, 1996;
„Duchovní“ a „duševní“. Příspěvek z pohledu teologie narativní, 2003;
Příručka spirituální teologie, 2007;
O českých teologických současnících, 2011;
Krátké dějiny křesťanské spirituality, 2013;
Specifické otázky z eschatologie, 2015.

Časopisecké příspěvky:
Jsou jména filosofů obnošená? Souvislosti 1992;
Sakrální umění, Souvislosti 1994;
Synergie fakult, Dialog Evropa 1995;
Metoda narativní teologie, Studia theologica 2003, č. 12;
Ratzinger versus Rahner? STh 2005;
Die Rahner Rezeption in Böhmen, Stimmen der Zeit, 2006, č. 3.

Edice:
Archanděl Michael, dynamický obhájce života. Vhled do života andělů, 2009.

Překlady:
◦ O. Muck: Metafyzika, 1994;
◦ Skripta z teodiceje (antologie), 1994;
◦ Beinertův dogmatický slovník (s Hipschem), 1995;
◦ Kraml, V. Richter: Logická propedeutika (s K. Říhou), 1995;
◦ Kraml, V. Richter: Hermeneutika a teorie poznání (s K. Říhou), 1995;
◦ Beinert: Mariologie (s Hipschem), 1996;
◦ I. Gorresová: Teilhard de Chardin, Velehrad – Řím 1996;
◦ B. Weissmahr: Filozofie o Bohu (s Wichselem), Velehrad – Řím 1996;
◦ Dtv Atlas filozofie, 1996;
◦ J. Maréchal: Výbor z filozofického díla, 1996.

a