Roman Bek

* 16. 12. 1924 Plzeň

Po maturitě na Vyšší průmyslové škole elektrotechnické v Plzni (1943) prošel různými zaměstnáními, včetně „totálního nasazení“; po válce byl technikem v Západočeských elektrárnách a inspektorem na obvodním úřadě. Dálkové studium na FF UK ukončil v r. 1959. V r. 1957 se stal asistentem na ČVUT v Praze. Nejprve přednášel filozofii se zaměřením na filozofickou problematiku fyzikálních věd, od r. 1968 logiku, teorii systémů a formálních jazyků. Habilitoval se v r. 1962 prací o problematice determinismu v kvantové mechanice. R. 1964 obhájil kandidátskou dizertaci o aspektech mechanistické metody ve fyzice, r. 1978 doktorskou dizertaci o sémantických aspektech přesného popisu ve fyzikálně-technických vědách. Vysokoškolským profesorem byl jmenován v r. 1982. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se postupně orientoval na filozofické aspekty fyziky a technických věd. Spolu s tím se stále více zaměřoval na sémanticko-logickou problematiku matematiky v těchto vědách. Řadu publikací věnoval látce temporálních logik. V souvislosti se studiem časově variabilních systémů se zabývá aspekty jejich popisu ve formálních jazycích a v přirozeném jazyku, zvláště ve vztahu k teorii fuzzy množin.

Bibliografie:
Úvod do logiky a metodologie vědy I–II, 1968, 1969;
Teorie formálních jazyků, 1978;
Teorie modelů a formálních jazyků (s Č. Zlatníkem), 1979;
Types of Formal Models of Higher Order Large-Scale Dynamic Systems. Modeling a. Simulation, Proceedings, Lyon 1981;
Sémantika přesného popisu reality ve fyzikálně-technických vědách, 1982;
Teorie systémů (s Č. Zlatníkem), 1988;
Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky, 1989;
Logika (skriptum ČVUT), 1996;
Evropské tyranie. Evropská unie a demokratická civilizace, 2003.

Sborníky:
O principu pozorovatelnosti v moderní vědě, Sb. kateder společenských věd ČVUT, 1961.

Časopisecké příspěvky:
O kvantitativním popisu reality ve vědě, Acta Polytechnica 1972;
K popisu fyzikálních procesů pomocí klasifikatorických, topologických a metrických termínů, Teorie a metoda 1972;
Sémantické aspekty popisu reality pomocí přesných množin, Acta Polytechnica 1973;
To Explanation of Notion „Adequacy of Theoretical Language with Respect to Empirical Evidence“, Teorie a metoda 1975;
Time Change of Objects a. Problem of their Identification, Kybernetika 1976;
O možnosti obsáhnout modální systémy v klasických jazykových systémech, Acta Polytechnica 1977;
Discourse on One Way in which a Quantum-Mechanical Language on the Classical Base Can be Built up (s M. Růžičkou), Kybernetika 1978;
O jazyku, myšlení a intuitivním myšlení při řešení odborných problémů, Acta Polytechnica 1983;
The Theory of Nonsubjective Expert Systems Based on Causal Analysis (s M. Valáškem), Computers a. Artificial Intelligence, 1988;
Logika jako model mentálních procesů? Logica '89, 1990;
The Sources of Uncertainty a. Dealing with them in the Languages, Logica '90, 1991;
Logic, Cognitive Model a. Reality (s J. Křemenem), Logica '94, 1994.

a