Samuel Hugo Bergman

* 25. 12. 1883 Praha

† 18. 6. 1975 Jeruzalém

Psal se také Bergmann. Studoval v Praze a Berlíně. Již v mládí se stal stoupencem židovského národního hnutí – sionismu a vůdčím členem pražského vysokoškolského sionistického spolku Bar Kochba, který byl založen v r. 1893 a z něhož vyšla řada významných představitelů židovské inteligence (historik Hans Kohn, publicista a editor Robert Weltsch a mnozí další). Byl ovlivněn zejména proudem duchovního kulturního sionismu a Martinem Buberem, který ve spolku Bar Kochba pronesl své Tři řeči o židovství. Sám B. silně zapůsobil na myšlenkový vývoj Maxe Broda. Od r. 1909 působil jako knihovník v pražské Univerzitní knihovně, po 1. světové válce odešel v r. 1920 do tehdejší Palestiny, pozdějšího Státu Izrael. Zde se věnoval budování Národní a univerzitní knihovny v Jeruzalémě, jejímž prvým ředitelem byl od r. 1935. V r. 1928 počal přednášet filozofii na jeruzalémské Hebrejské univerzitě, v r. 1935 se zde stal profesorem a v l. 1935–38 působil jako první rektor. Rovněž byl činný v organizaci Brit šalom, usilující o soužití a vzájemné pochopení Židů a Arabů. Jeho dílo je věnováno filozofii, otázkám vědy a náboženství, židovským myslitelům novější doby, duchovnímu úsilí sionismu. Vytvořil též dějiny filozofie, úvod do logiky, překlady Kanta do hebrejštiny, aj. Z filozofů na něj působili Franz Brentano, novokantovci (Hermann Cohen, Ernst Cassirer), Martin Buber, Franz Rosenzweig a další myslitelé.

Bibliografie:
Jawn und Jerusalem, Berlin 1919;
ha-Filosofija šel Immanuel Kant, Jerusalém 1927;
Mavo le-Torat ha-higgajon, Jerusalém 1953;
Das unendliche und die zahl; God and Man in Modern Thought, 1956;
Faith and Reason: an Introduction to Modern Jewish Thought, New York 1961;
Philosophy of Solomon Maimon, 1967;
The Quality of Faith, Essays on Judaism and Morality, Jerusalem 1978;
Tagebuch & Briefe, 1985;
Dialogical Philosophy from Kierkegaard to Buber, Albany 1991;
Untersuchungen zum Problem der Evidenz der innere Wahrnehmung, 2010.

Literatura:
◦ Encyclopaedia Judaica 4, Jerusalem 1971;
◦ S. Shunami, B. Shohetman: Kitve S. H. B. (Bibliographija 1903–67), Jerusalem 1978;
◦ J. Fingerland, J. Fleischmanová: Z Prahy do čela slavné univerzity, Reflex 2008, č. 44.

vs