František Bicek

* 29. 3. 1891 Vrcov u Borovan

† 1. 7. 1938 Split

Po absolvování Učitelského ústavu v Českých Budějovicích si způsobilost pro školy obecné rozšířil pro školy měšťanské. Po válce (aktivně se jí zúčastnil) učil v Jugoslávii, pak na obecných a měšťanských školách v Čechách a na Moravě. V roce 1924 přešel z měšťanky v Újezdu u Brna na měšťanku ve Vsetíně. Ve 20. a 30. letech hojně překládal z literatury německé (Heinrich Mann), ruské (P. S. Smirnov), srbochorvatské (B. Nušić) a zejména polské (H. O. Garlikowska, E. Zegadlowicz, S. Brzozowski, S. Wendkiewicz). Zájem o filosofii projevil také v příspěvcích o soudobé slovanské filosofii publikovaných v ČM. J. Král v ČsF (1937) uvádí B. jméno v souvislosti jednak s jeho referátem o „sporech v psychologii ruské, zejména o reaktologické psychologii Kornilovově“, jednak s jeho články o ruské a polské filozofii, o nichž poznamenává, že jsou zpracovány podle B. Jakovenka a W. Tatarkiewicze.

Bibliografie:
Rozhledy po filosofii slovanské, ČM 1930–31;
O dialektice materialismu, Třicet let ruské filosofie, Ruský hlas o české filosofii, ČM 1931;
Z filosofické literatury ruské emigrace, ČM 1932.

Literatura:
◦ Kronika měšťanské školy v Újezdě u Brna, www.info/kronika/ms1922.htm.

r