Karel Bodlák

* 3. 11. 1903 Soběslav

† 1. 2. 1989 Praha

Vystudoval učitelský ústav v Soběslavi (1922) a Školu vysokých studií pedagogických v Praze (1924). Poté působil jako učitel češtiny, zeměpisu a dějepisu na Kladensku, na Podkarpatské Rusi a v Praze. Za německé okupace byl činný v odboji. Po r. 1945 byl předsedou odborové rady školství v Praze-Dejvicích a zaměstnancem ministerstva informací. Od r. 1951 se věnoval opět učitelské a literární práci. Ve 30. l. založil literární revui Strom. Přispíval do Cesty, Lidových novin, Hosta, Lumíra, Literárního měsíčníku, Listů pro umění a filozofii, Orientace aj.

Bibliografie:
Psal básně, literární kritiky a eseje. Již svou prvotinou Elektrická džungle (1924) překonal poetismus. Pro jeho tvorbu je příznačné úsilí o filozofický přesah, o odhalení smyslu a podstaty jevů. V centru jeho mravně patetické a meditativní poezie stojí věčně hledající člověk, putující za poznáním. B. byl ovlivněn zejména myšlenkovým odkazem L. Klímy, jehož některé spisy ve 40. l. uspořádal a vydal (Vteřina a věčnost, 1946; Traktáty a diktáty, 1948). Redigoval sborník Ladislav Klíma, filosof básník (1948), v němž publikoval svůj esej Myšlenkový svět Ladislava Klímy. Rovněž reflektoval básnickou tvorbu (Filosofie básnického obrazu). Dále publikoval např. Řeč masek, 1927; Noční hlídka, 1971; Kroky neodcházejí, 1974.

Literatura:
◦ J. Tomeš: Český biografický slovník, 1999;
◦ P. Vošahlíková a kol.: Biografický slovník českých zemí, 2006.

jv