Josef Bohatec

* 26. 1. 1876 Kochov

† 6. 6. 1954 Vídeň

Po maturitě na gymnáziu v Brně (1896) studoval na ETF ve Vídni. Upoutal pozornost svou intelektuální zdatností a tak r. 1902 obdržel stipendium, aby se mohl připravit k akademické dráze. Studoval dále teologii a filozofii. Na FF české univerzity v Praze získal r. 1903 doktorát filozofie u T. G. Masaryka a F. Drtiny na základě dizertace Schleiermacherův pojem náboženství. Teologické promoce dosáhl r. 1905 na ETF ve Vídni na základě dizertace o Kalvínově nauce o předurčení. Poté studoval u Martina Kählera na TF univerzity v Halle. Studiu německé klasické filozofie se věnoval na univerzitách v Berlíně a v Erlangen. R. 1906 uveřejnil filozofický rozbor ontologických důkazů boží existence. R. 1907 působil jako ředitel kazatelského semináře v Elberfeldu, kde vedl přípravu kandidátů v biblických vědách, dějinách a systematické teologii. R. 1909 vydal své studie o Kalvínovi, které mu natrvalo zjednaly uznání a místo mezi předními světovými badateli. R. 1912 se habilitoval na protestantské TF v Bonnu (Die cartesianische Scholastik in der Philosophie und reformierten Dogmatik des 17. Jht.). Když na ETF ve Vídni byla zřízena vedle stolice luterské dogmatiky stolice dogmatiky reformované, stal se r. 1913 jejím mimořádným a od r. 1916 (do r. 1947) řádným profesorem. O tomto českém protestantském, přesněji reformovaném teologovi lze říci, že jako první u nás v nové době dosáhl světového formátu. Těžištěm jeho vědecké práce bylo rozsáhlé kalvínské bádání. Spojoval kritičnost historického zkoumání se schopností předat posluchačům zaujetí pro teologický náboj kalvínské reformace. Jako systematický teolog měl stále na zřeteli reflexi křesťanských výpovědí vůči filozofickému diskurzu své současnosti.

Bibliografie:
Schleiermachers Religionsbegriff, 1904 (česky v ČM 1904);
Reformace a moderna, 1906;
Zur neuensten Geschichte des ontologischen Gottesbeweises, 1906;
Die cartesianische Scholastik in der Philosophie und reformierten Dogmatik des 17. Jhts., 1912;
Calvin und das Recht, 1934;
Calvins Lehre von Staat und Kirche, 1936;
Kalvínovo pojetí státu, 1937;
Die Religionsphilosophie Kants, 1938;
Budé und Calvin, 1950;
Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskij, 1956.

Časopisecké příspěvky:
Problém imperialismu a sociální ethika, Kalich 1937.

Literatura:
◦ O. Weber: J. B., Die Religion in Geschichte und Gegenwart (včetně bibliografie), 31986.

oaf