Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

* asi 1461 Hasištejn u Chomutova

† listopad 1510 Hasištejn u Chomutova

Studoval v Itálii (Bologna, Ferrara), kde se také seznámil s humanismem; v r. 1482 získal hodnost doktora církevního práva. Stal se (1483) vyšehradským proboštem a byl také ve službách krále Vladislava II., na jeho pražském i budínském dvoře (1502–03). V l. 1490–91 procestoval Malou Asii, Palestinu, severní Afriku. Po r. 1503 se na hradě Hasištejně, kde měl na svou dobu velkou knihovnu antických a humanistických autorů, věnoval literární činnosti a vedení soukromé humanistické školy. Udržoval čilou korespondenci se svými významnými současníky (Augustin Olomoucký, Jan Šlechta, Jeroným Balbus, Konrád Celtes ad.). Jeho přátelství s Viktorinem Kornelem ze Všehrd ukončily rozpory v náboženských i osobních záležitostech: Horlivý katolík H. se (nesprávně) domníval, že Všehrd (kališník a příznivec Jednoty bratrské) napsal báseň Papae mastic (Bič na papeže), v níž spatřoval parodii své skladby.

Patří k našim předním latinsky píšícím humanistům. Je autorem básnického a prozaického díla, v němž reaguje na soudobé události a problémy. Jeho veršovaná satira na mravy Čechů Ad sanctum Venceslaum satira, in qua mores procerum et popularium patriae suae reprehendit (1489) prozrazuje „svár mezi vědomím příslušnosti k národnímu celku a kosmopolitismem“ (M. Kopecký). Podobně zaměřená je i jeho prozaická práce De situ Pragae et incolentium moribus. Po vzoru antických a humanistických autorů napsal traktáty De miseria humana (1495) a De avaritia (1499). Také některé listy z jeho korespondence mají povahu učeného pojednání, např. o správě státu (dopis Petrovi z Rožmberka).

Bibliografie:
Spisy prosaické B. H. z L., ed. B. Ryba, 1933;
B. H. z L. Epistulae I–II, ed. J. Martínek, D. Martínková, Leipzig 1969, 1980.

Literatura:
◦ OSN;
◦ B. Ryba: Filosofická prosa B. H., LF 1931;
◦ Slovník českých spisovatelů, 1964;
◦ D. Martínková: Poselství ducha, 1975;
◦ H. Businská: Renesanční poezie, 1975;
◦ M. Kopecký: Český humanismus, 1988 (s ukázkami z díla).

md