Mistr Bohumil

* 13. století

Náleží k prvním historicky doloženým filozofům v Čechách. Podle svědectví opata Engelberta z rakouského Admontu učil kolem r. 1271 – spolu s mistrem Očkem – na pražské katedrální škole gramatiku a logiku (mistr Řehoř z rodu Zajíců z Valdeka tu v tom čase vykládal „spisy o přírodě“). – Engelbert Admontský (1250–1331; v jeho spise De regimine principium se objevují myšlenky předjímající raný humanismus) studoval na této tehdy i za hranicemi Čech proslulé škole v l. 1271–74. Jeho epistolu zmiňující se o jeho pražském pobytu vydal B. Pez: Thesaurus anecdotorum novissimus I/1, Vindobonae 1721, a naposled G. B. Fourler: Recherches de Théologie ancienne et médièvale, Louvain 1962.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ V. Herold, M. Mráz: K dialektice ideových zdrojů a společenského působení českého filosofického myšlení v době předhusitské, FČ 1976;
◦ Antologie, 1981.

md