Edmund Borek

* 4. 11. 1880 Vídeň

† 1. 3. 1924 Vídeň

Pocházel z rodiny českého železničáře. Národní školu navštěvoval v Kyjově, gymnázium v Uherském Hradišti, právnická studia na univerzitě ve Vídni nedokončil. Ve Vídni redigoval dělnické noviny Zájmy, v Pardubicích Východočeský obzor, od r. 1906 působil na Slovensku jako redaktor Slovenských robotníckých novín, Robotníckých novin a časopisů Napred a Slovenský máj. V r. 1918 působil jako vojenský přidělenec ministra s plnou mocí pro správu Slovenska v Žilině. Od r. 1919 byl redaktorem Slovenského východu a správcem Komenského ústavu v Košicích, od r. 1920 až do své smrti redigoval Dělnické listy ve Vídni.

Jeho marxistická orientace byla ovlivněna zejména K. Kautským a F. Lassallem a jeho materialismus Ostwaldovým energetismem. V Lassallově duchu podporoval kulturně vzdělávací a osvětovou práci mezi dělnictvem. Vytvořil slovenskou marxistickou terminologii a v brožuře Karol Marx, jeho život a dielo podal životopisy K. Marxe a B. Engelse, obraz vývoje dělnického hnutí a poprvé v slovenském překladu publikoval Manifest komunistické strany. Značnou pozornost věnoval z ateistických pozic náboženství (např. v práci Sociálna demokracia a náboženstvo) i polemikám se slovenskými klerikály. Vycházel z názoru, že náboženství, které je jinak soukromou věcí každého člena sociální demokracie, je způsobeno nevzdělaností a jeho překonání spojoval se šířením osvěty.

Bibliografie:
Čo má vedieť každý súdruh, 1910;
Kresťanstvo a socializmus, 1910;
Zo zápiskov hladného blázna, Budapešť 1910;
Sociálna demokracia a náboženstvo (pod pseud. Xaver Rozkošný), 1913;
Kňažské zrkadlo, 1913;
Karol Marx, jeho život a dielo (pod pseud. Prokop Stupavský), 1913;
Vězeň, 1919.

Literatura:
◦ M. Gosiorovský: Dejiny slovenského robotníckeho hnutia (1848–1919), 1956;
◦ I. Ferenc: E. B. a slovenské robotnícke hnutie, in Kapitoly z dejín slovenskej filozofie, 1957;
◦ Prehĺad dejín slovenskej filozofie, 1965;
◦ F. Ruttkay: Novinárske osobnosti, 1982;
◦ SBS I, 1986;
◦ D. Hajko: E. B., in Antologie, 1989.

jz