Bořivoj z Prahy

* 14.–15. století

Na UK se stal bakalářem (1406) a mistrem (1410) svobodných umění. V r. 1419 byl děkanem artistické fakulty (šlo o dobu, kdy „doktrinální rozepře zatlačovaly výuku na fakultě do pozadí“ a kdy se třífakultní univerzita – s fakultou artistickou, lékařskou a teologickou – měnila v jádře v jednofakultní, artistickou univerzitu kališnickou; Dějiny Univerzity Karlovy I). Na Husově kvodlibetu v r. 1411 vystoupil (s přezdívkou Plotinus) s kvestií Utrum actuum malorum et aliarum formarum privativarum individuacio capitur principalissime a subiecto (Zda je subjekt základem individuace špatných skutků a jiných privativních forem). Připomíná se též mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (rkp. Praha UK IXF7 fol. 41r–v).

Literatura:
◦ Magistri I. Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md