Tycho (Tyge) Brahe

* 14. 12. 1546 Knutstorpa ve Scanii (Dánsko)

† 24. 10. 1601 Praha

Astronom pocházející z dánské větve starobylého skandinávského šlechtického rodu. V Kodani studoval rétoriku a pak filozofii, v Lipsku (1562–65) práva. Po návratu do Dánska kvůli dědictví pobýval v Rostocku (1566 měl souboj s Manderupem Pasbergerem, při němž ztratil část ucha a nosu: opatřil si náhražku ze slitiny zlata a stříbra), poté ve Wittemberku a v Augsburgu. V r. 1571 se opět vrátil do Dánska, kde mu po smrti otcově zařídil strýc Sten Bille chemickou laboratoř a astronomickou observatoř v Herischwadtu. Záhy znovu cestoval po Německu, severní Itálii a Švýcarsku. Pobýval v Řezně v době korunovace Rudolfa II. císařem a seznámil se tu s Tadeášem Hájkem z Hájku. V l. 1575–97 pobýval v Dánsku. Král Fridrich II. mu udělil v r. 1576 roční důchod 500 tolarů a daroval ostrov Hven v Öresundu, kde si s vynaložením 100 tisíc tolarů vybudoval observatoř Uranienborg. Po smrti krále Fridricha II. převládli v okolí jeho nástupce Kristiána IV. Brahovi nepřátelé. Proto B. přešel na výzvu Tadeáše Hájka z Hájku do Čech, převezl si sem přístroje z Uranienborgu a konal astronomická pozorování v Benátkách nad Jizerou a pak v Praze. Pracoval v Čechách pouze 4 roky. Zemřel náhle při hostině u Petra Voka z Rožmberka.

Část náhrobního kamene T. B. v Týnském chrámu.

Byl v první řadě vynikajícím konstruktérem astronomických přístrojů. Zvětšil několikanásobně jejich rozměry a tím dosáhl kvalitativně vyšší přesnosti pozorování. Rozpracoval kompromisní geoheliocentrickou soustavu: Země v ní byla sice nehybným středem planetární soustavy, kolem ní však v této soustavě obíhal pouze Měsíc a Slunce, všechny ostatní planety však obíhaly Slunce. Údaje B. matematicky vyhodnocoval Jan Kepler, který z nich vypočetl oběhové zákony planet v rámci heliocentrické soustavy. B. synkreze geocentrismu a heliocentrismu byla vědecky fukční až do dob Isaaca Newtona.

Bibliografie:
Opera omnia, ed. I. L. E. Dreyer, Havniae 1913–29.

Literatura:
◦ J. L. E. Dreyer: T. B. Ein Bild wissenschaftlichen Lebens und Arbeiten im 16. Jahrhundert. Autorisierte deutsche Übersetzung von M. Bruhns, Karlsruhe 1894;
◦ G. Gruss: K třístaleté památce úmrtí T. B., 1901;
◦ M. Brod: Tycho Brahes Weg zu Gott. Mit einem Vorwort von Stefan Zweig, Berlin 1915;
◦ H. Mortensen: T. B. minder i Prag, Lund 1941;
◦ J. A. Gade: The Life and Times of T. B., New York 1947;
◦ Dějiny exaktních věd, 1961;
◦ Z. Horský: Kepler v Praze, 1981.

jh