Josef Brožek

* 14. 8. 1913 Mělník nad Labem

† 18. 1. 2004

První výrazné životní zkušenosti získával v l. 1915–20, která prožil s rodiči na Sibiři (Usťkatav v Ufimské gubernii), kde jeho otec pracoval v továrně na železniční vagony. Po absolvování starobrněnského gymnázia zapisoval na UK (1932–36) filozofii a psychologii; 1937 PhDr. (dizertace Paměť, její měření a struktura). Později studoval ještě na University of Pennsylvania (Philadelphia, 1939–40) a University of Minnesota (Minneapolis, 1940–41). V l. 1936–37 byl asistentem filozofického semináře UK (u profesora J. B. Kozáka); působil přitom i jako knihovník a pomocník prof. J. Krále při dokončování jeho knihy Československá filosofie (vydané 1937). V l. 1937–39 byl průmyslovým psychologem u Bati ve Zlíně, odkud odešel na podzim r. 1939 na zkušenou do USA. (Ve Zlíně ho jednak ovlivnila tamější „sociální psychologie“, jednak tu získal cenné zkušenosti v rámci čilé odbočky Biotypologické společnosti, pěstující vědomí potřeby mezidisciplinárnosti.) V důsledku světové války a dalších okolností se již do vlasti nemohl vrátit, nikdy se však nepovažoval za emigranta. V l. 1941–43 působil jako assistant scientist, 1944–49 assistant professor, 1949–56 associate professor a 1956–59 professor v Laboratory of Physiological Hygiene, School of Public Health, University of Minnesota. V l. 1959–63 pracoval v Department of Psychology, Lehig University, Betlehem jako profesor a vedoucí katedry, v l. 1963–79 jako research professor. V l. 1980–81 byl činný jako resident coordinator ve World Hunger Program, United Nations University Cambridge. Jako hostující profesor přednášel v l. 1986–87 na univerzitě v Passau. Za války spolupracoval s Office of Scientific Research and Development, nejvyšší vědeckou organizací válečných let. V l. 1973, 1985, 1990 a 1992 podnikl studijní cesty do Československa (České republiky), a to v rámci výměny mezi americkou Národní akademií věd a ČSAV (AV ČR). Byl čestným členem Slovenské antropologické společnosti (1963), České asociace psychologů práce a organizace (1992), Českomoravské psychologické společnosti (1995), České společnosti antropologické (1997); byl čestným občanem města Police nad Metují. Obdržel Medaili Aleše Hrdličky za přínos antropologii (1969), Cenu rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v r. 1995 v oboru společenských věd a Zlatou medaili UK za přínos k rozvoji psychologických a antropologických disciplín. 28. 5. 1990 obdržel na MU čestný doktorát biologických věd; jeho projev při této příležitosti otiskly Univerzitní noviny 1999, č. 10.

Stal se ve světě známý jako psycholog a antropolog, např. významým podílem na badatelském projektu minnesotské univerzity, který byl dokumentován dílem The Biology of Human Starvation (1950). Na svá tehdejší psychologická, fyziologická i morfologická zkoumání navazoval v dalších četných pracích. Jeho výzkumnou oblastí byly rovněž dějiny psychologie.

Bibliografie:
The Biology of Human Starvation I–II (s A. Keysem ad.), Minneapolis 1950;
Neurologické poruchy při nedostatečné výživě (s F. Grandem), 1959;
Le Origini della Psicologia Obiettiva (s S. Diamondem, př. F. Ferruzzi), Roma 1982;
Malnutrition and behavior, New York 1985;
J. E. Purkyně and Psychology (s J. Hoskovcem), 1987;
Má Police (nad Metují), 1995.

Sborníky:
Personal factors in competence and fatigue, Industrial Hygiene and Toxicology I, ed. F. A. Patty, New York 1948;
The measurment of body composition, M. F. Ashley Montagu: A Handbook of Anthropology, Springfield 1960;
Purkyně-the unknown: With special reference to the Breslau psychology lectures and the Prague Psychological Frangments, Jan Ev. Purkyně in Science and Culture, ed. J. Purš, 1988;
La psicologia entre el pasado y el futuro, Psicología Contemporanea desde la Historiografía, ed. F. Tortosa, L. Mayor, A. L. Carpintero, Barcelona 1990;
Psychologie in der post-kommunistischen Tschechoslowakei: Rückblick und Perspektiven (s J. Hoskovcem), Bericht über den 38. Kongress der deutschen Psychologischen Gesellschaft in Trier, ed. L. Montada, 1992;
Zur Geschichte der Prager deutschsprachigen Psychologen vor dem Jahre 1939 (s J. Hoskovcem), Illustrierte Geschichte der Psychologie, München 1993;
Psychology in the Czech Republic, Psychology in Europe, ed. A. Schorr, S. Saarl, Göttingen 1995;
Thomas Garrigue Masaryk on Psychology: Six Facets of the Psyche (s J. Hoskovcem), Charles University 1995;
Psychological Ideas and Society (s J. Hoskovcem), Charles University 1348–1993, 1997.

Časopisecké příspěvky:
Masaryk and New Europe, Free Czechoslovakia (FCz) 1943, č. 5;
Russian Studies in American Universities, News Bulletin (The Institute of International Education, New York), 1943, č. 7;
Slav Culture in American Universities, Association of American Colleges Bulletin 1943, č. 2;
Task for the Future: Intensification of Czechoslovak Studies in America, FCz 1943, č. 8;
Slavic Studies in America, The Journal of Higher Education 1943, č. 6;
European Slavs and Student Exchange with the United States, Bulletin of the American Association of University Professors 1943, č. 3;
Czech Civilization in Europe, FCz 1944, č. 12;
General aspects of interdisciplinary research in experimental human biology (s A. Keysem), Science 1944;
Interdisciplinary research in humans biology, with special reference to behavior, American Scientist 1945;
K ranému institucionálnímu vývoji užité psychologie v Československu (s J. Hoskovcem), Psychologie v ekonomické praxi 1986;
Antropologie a raná psychologie práce (psychotechnika) v Praze (s J. Hoskovcem, M. Prokopcem), Psychologie v ekonomické praxi, 1986;
Purkyňovy rukopisy o psychologii (s J. Hoskovcem), Čs. psychologie 1987;
Československá psychotechnika mezi světovými válkami v mezinárodních souvislostech (s J. Hoskovcem), Dějiny věd a techniky 1991;
Psychology in Communist and post-Communist Czechoslovakia: Toward a synthesis, Psychological Reports 1993;
Czech psychology in international context: Three samples from the 1860s–1930s. (s J. Hoskovcem), Psychologie und Geschichte 1994;
Psychology in the Czech Republic 1993–1994, Psychological reports 1995.

Edice:
◦ Body Measurements and Human Nutrition, Detroit 1956;
◦ Origins of Psychometry: J. J. de Janger's „Reaction Time and mental Processes“ (1865) (s S. S. Sibingou), Niewkoop (Holland) 1970;
◦ R. I. Watson's Selected Papers on the History of Psychology (s R. B. Evansem), Durham 1972;
◦ Psychology in the USSR: An Historical Perspective, White Plains 1972;
◦ Historiography of Modern Psychology (s L. J. Pongratzem), Toronto 1980;
◦ Explorations in the History of Psychology in the United States, Lewisburg 1984;
◦ G. T. Fechner and Psychology. Proceedings of an international symposium (s H. Gundlachem), Passau 1987.

Překlady:
◦ Rabindranáth Thákur: Světlušky (se S. Hoskovcovou), nedat.

Literatura:
◦ The Psychologists II, ed. T. S. Krawiec, New York 1974 (s autobiografickou kapitolou The American Adventure);
◦ Psychology in its Historical Context, ed. H. Carpintero, J.-M. Peiró, Valencia 1984 (sb. esejí s mezinárodní účastí k sedmdesátinám J. B.).

a