Vladimír Brožík

* 3. 12. 1930 Přešín

† 9. 6. 2008 Myjava

Po ukončení měšťanské školy v Blovicích studoval na obchodní akademii v Plzni a (od r. 1946) na Českoslovanské obchodní akademii v Praze, v Resslově ulici. Po maturitě v r. 1949 byl přijat na Fakultu společenských věd VŠPHV. Po promoci v r. 1953 se přestěhoval do Bratislavy, kde se stal asistentem a o rok později vědeckým aspirantem na katedře marxismu KU. R. 1957 přestoupil na podobnou katedru na Vysoké škole muzických umění (VŠMU) v Bratislavě, kde přednášel filozofii a estetiku. R. 1961 získal hodnost kandidáta filozofických věd a r. 1964 se habilitoval. V l. 1961–66 byl proděkanem Divadelní fakulty a v l. 1966–69 prorektorem VŠMU. R. 1969 přešel na katedru filozofie FF KU. Přednášel axiologii a badatelsky se věnoval především problematice estetických a uměleckých hodnot. V l. 1970–72 byl proděkanem FF KU a později (1972–75) prorektorem KU pro vědu a výzkum. R. 1979 se stal doktorem filozofických věd a o tři roky později profesorem estetiky. V té době (1975–85) vedl katedru estetiky a věd o umění na FF KU. R. 1985 se stal ředitelem Literárněvědního ústavu SAV. Tuto funkci vykonával až do r. 1989. V r. 1991 odešel do důchodu a po operaci srdce žil v kraji pod Javorinou, blízko Myjavy. Zúčastnil se světových kongresů filozofie ve Varně (1974) a v Düsseldorfu (1978) a estetického kongresu v Dubrovníku (1980).

Od marxismu se postupně propracoval k Marxem inspirované filozofii lidské činnosti, k jejím axiologickým a semiologickým konsekvencím. To potvrzují – spolu s početnými studiemi – především jeho monografické práce.

Bibliografie:
Človek a krásno, 1966;
Hodnoty, normy a projekty sveta, 1969;
Záhady dejín, 1973;
Marxistická teória hodnotenia, 1976 (rusky Moskva 1985, čínsky Šanghaj 1988);
O užitočnosti krásy, 1978;
Budúcnosť umenia, 1983;
Hodnoty a významy, 1985;
Estetika všedného dňa, 1987;
Vo vesmíre žijú ludia, 1987;
Umenie v kultúrnom dianí spoločnosti, V. B., X. Tazberík: Dialektika umeleckej kultúry, 1988;
Hodnotové orientácie, 2000.

Časopisecké příspěvky:
O hodnotách a ľuďoch, Nové slovo (Bratislava) 1994–97.

Literatura:
◦ E. Mistrík: Estetický slovník, 2007;
◦ int. V. B. Encyklopedie města Brna.

a