Josef Ignác Buček

* 6. 5. 1741 Příbor

† 26. 3. 1821 Praha

Studoval práva na univerzitě ve Vídni, kde byl žákem Josefa Sonnenfelse, teoretika a ideologa tereziánského a josefinského absolutismu. (Základem pro Sonnenfelse, ale i pro právovědce K. A. Martiniho ad., byly myšlenky francouzských filozofů o společnosti, státu a politice, přizpůsobené potřebám rakouské monarchie.) V r. 1776 jej císařovna Marie Terezie povolala na místo profesora politických a kamerálních věd na nově zřízené katedře pražské FF. Na FF a PF pak (do r. 1808) vykládal politické vědy, ekonomii, přirozené právo (tyto disciplíny se – spolu s etikou – počítaly do praktické filozofie), obchodní a finanční vědy. Přednášel podle Sonnenfelsovy učebnice Grundsätze aus der Polizei – Handlung– und Finanz-Wissenschaften (1765). V r. 1765 vyšel v Praze jeho něm. překlad spisu italského filosofa, právníka a ekonoma C. de marchese Boccaria Dei delitti e della pene, odmítajícího útrpné právo a trest smrti (česky v př. J. Sládečka O zločinech a trestech, 1893). Sám napsal (ve své době velmi oceňovanou) práci Abhandlung von der Polizei (1778). V l. 1776–81 byl rovněž (prvním) profesorem zemědělských věd na pražské univerzitě. Byl členem Vlastenecké hospodářské společnosti (Společnosti ke zvelebení hospodářství a svobodných umění), ustavené dvorským dekretem Marie Terezie z r. 1767.

Podobně jako Sonnenfels patřil B. ke škole tzv. populacionistů, podle níž jedním ze základních cílů státní politiky je růst počtu obyvatel státu. (Kritikem této koncepce na pražské univerzitě byl K. J. Seibt.) Po svém příchodu na pražskou univerzitu se stal jedním z prvních učitelů její FF, kteří nebyli jezuity. Jeho katedra patřila k těm, které „dostala pražská filozofie po první tereziánské reformě a které byly při svém vzniku poznamenány naléhavými potřebami společnosti, rozvíjejícího se obchodu a průmyslu a v neposlední řadě i požadavky absolutisticky se organizujícího státu na odborné vzdělání inteligence pro administrativu“ (Dějiny UK).

Literatura:
◦ J. Jakubec: Dějiny literatury české II, 1934;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy II, 1995;
◦ A. Šubrtová: Dějiny populačního myšlení v českých zemích (edice České demografické společnosti, 2006);
◦ K. Fuchs, J. Lisý: Dějiny ekonomického myšlení, 2007.

jg, md