Buzek z Kdyně

† 1441

Na UK získal hodnot bakaláře (1411) a mistra svobodných umění (1416). V l. 1429–40 byl čtyřikrát děkanem artistické fakulty. V r. 1417 řešil v kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub kvestii Utrum in animalibus annulosis partes decise vivant vita animalis cum nutrimento et augmentacione (Zda mohou jednotlivé části prstencovitých živočichů žít odděleně stejným způsobem jako ostatní živočichové, včetně přijímání potravy a rozmnožování). V l. 1431–34 četl Questiones in I–II libros Analyticorum Priorum Aristotelis, před r. 1441 přednášel Questiones in I–III libros De Anima Aristotelis.

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980.

md