Milič Čapek

* 26.1. 1909 Třebechovice pod Orebem

† 17. 11.1997 Little Rock (Arkansas)

Gymnázium navštěvoval v Hradci Králové a Vysokém Mýtě. Na FF a PřF UK vystudoval filozofii, matematiku a fyziku; 1935 PhDr. V r. 1948 se habilitoval na Carleton College (Minnesota, USA), profesorem byl jmenován na Boston University 1962. Působil na Iowa University a University of Nebraska (1943–46), UP v Olomouci (1946–47), Carleton College (1948–52) a Boston University (1962–74). Byl členem International Society for Logic, Methodology and Philosophy of Science aj.; zúčastnil se několika světových filozofických kongresů.

Bergsonova filozofie (jako protiváha k novodobému krajnímu mechanicismu) mu byla východiskem k filozofickým a psychologickým úvahám (reflektujícím ovšem i soudobou filozofii a vědu) o problematice související s kategoriemi vědomí a čas, hmota a prostor, tělo a duch. V tomto rámci se zamýšlel i nad Bergsonovou filozofií samou, nad jejími základními koncepty a principy (přitom zpochybňoval adekvátnost jejího označování za iracionalismus), nad jejím poměrem k některým jiným filozofiím (Schopenhauer, Nietzsche, James, Whitehead ad.), nad Bergsonen estetikem, etikem, náboženským myslitelem. V závěru knihy Henri Bergson (vydané v r. 1939 v II. řadě edice Světová knihovna) věnuje pozornost i některým českým básnickým ohlasům na „tajemství času“ – Máchovi, Březinovi a Horovi (jeho sbírce Stromy ve větru).

Bibliografie (z díla):
Bergson a tendence současné fysiky, 1938;
Henri Bergson, 1939;
A Key to Czechoslovakia, New York 1946;
The Philosophical Impact of Contemporary Physics, Princenton 1961 (šp. 1965);
Bergson and Modern Physics. A Re-Interpretation and Re-Evalution, Dordrecht 1971;
Their Structure and Their Development, Boston 1976 The New Aspects of Time, Dordrecht 1991.

Sborníky:
Czechoslovak Philosophy, The Encyclopedia of Philosophy, ed. P. Edwards, New York 1967;
◦ T. G. Masaryk in Perspective, 1981;
Masaryk's Critical Comments on David Hume and Herbert Spencer and Various Form of Monism, T. G. Masaryk und Brentano-Schule, ed. J. Zumr, 1992.

Časopisecké příspěvky:
Fysika a psychofysický problém, ČM 1933;
Bergson zdůvodněním iracionalismu? ČM 1935;
Bergson a moderní fysika, ČM 1938;
◦ Immediate and Mediate Memory, Process Studies 1977.

Edice:
◦ The Concepts of Space and Time, Boston 1976.

jg