Jiljí (Aegidius) Chládek

* 23. 8. 1743 Praha

† 29. 1. 1806 Praha

Byl premonstrátským řeholním kanovníkem, mistrem svobodných umění a svatého písma. Od r. 1778 byl profesorem české pastorálky na teologii v Praze. V l. 1792–93 byl děkanem TF, 1794 rektorem pražské univerzity.

Byl typickým osvícenským teologem. Jeho trojdílný spis Počátkové opatrnosti pastýřské se stal dvorským dekretem z 27. 11. 1780 jednou z prvních česky psaných vysokoškolských učebnic.

Bibliografie:
Oratio pro illibato Virginis Mariae conceptu, 1773;
Počátkové opatrnosti pastýřské I–III, 1780–81;
Tři katechisací kostelní na modlitbu Páně, 1788;
De laudibus sancti Norberti oratio, 1777;
Rede am glorreichen Geburtstage Seiner Majestät Franz II. gehalten in der Prager Teinkirche an die akademische Versammlung den 12. Februar 1794, 1794;
Naučení, kterak by se mělo dobře po česku mluvit a psát, 1795;
Über die Beichte der Katholiken, 1805 (český př. J. Hýbl 1819).

Literatura:
◦ V. Medek: Cesta české a moravské církve staletími, 1982;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy II, 1996.

jh