Ctibor z Radče

† 1438

Na UK získal hodnost bakaláře (1403) a mistra svobodných umění (1407). Patrně kolem r. 1412 řešil kvestii Utrum sicut deus libere ex pure nichilo creaturam produxit, sic eam libere in pure nichilum redigere possit (rkp. Praha UK X H 18, fol. 76r–77r aj.).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md