Ctibor z Velvar

* 14.–15. století

Také C. z Dačic. – Na UK se stal bakalářem (1381) a mistrem svobodných umění (1390). V r. 1413 byl děkanem artistické fakulty. V Husově kvodlibetu (1411) řešil kvestii Utrum quilibet homo propositis duobus bonis, maiori et minori, eque sibi facilibus, faciendo minus bonum et dimittendo mayus, peccet moraliter (Zda se morálně prohřešuje kterýkoliv člověk za situace, že může stejně snadno vykonat větší i menší dobro, když vykoná to, co je méně dobré a pomine to, co je více dobré). Připomíná se i jako účastník kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412). V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub odpovídal na otázku Utrum quelibet malicia moralis habeat originem suam ex ignorancia (Zda mají všechna mravní provinění svůj původ v nevědomosti).

Bibliografie:

Literatura:
◦ M. I. Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md