Josef Šelomo Delmedigo

* 16. 9. 1591 Kréta (Candia)

† 16. 10. 1655 Praha

Byl nazýván též Jašar (podle počátečních písmen slov Josef Šelomo Rofe – tedy lékař). Studoval v Itálii na padovské univerzitě, kde byl jedním z jeho učitelů Galileo Galilei. Jako lékař a učenec (matematik, astronom) působil v řadě zemí – Egyptě, Turecku, Polsku, Holandsku a nakonec v Praze, kde je pochován na Starém pražském židovském hřbitově. Udržoval styky s předními vědci své doby, byl znám jako znalec jazyků, sběratel knih a rukopisů.

Jeho filozofické myšlenky vyrůstají ze středověké židovské filozofie a renesančního platonismu. Aristotelismus již podrobuje určité kritice, např. učení o látce a formě, nebo učení o činném rozumu jako separované inteligenci uvádějící lidský rozum do plného uskutečnění. Přitahovala jej také židovská mystika – kabala, která se v 17. století stala integrální součástí židovské kultury. Jeho vztah ke kabale není však jednoznačný a v průběhu D. života se měnil. D. nevytvořil ucelený filozofický systém, avšak patří mezi největší židovské učence 17. století.

Bibliografie:
Ta'alumot Chochma, Basilej 1629–31;
Elim, Amsterodam 1629.

Literatura:
◦ G. Alter: Two Renaissance Astronomers – David Gans, J. D., 1958;
◦ Encyclopaedica Judaica 5, Jerusalem 1971;
◦ I. Barzilay: Josef Shlomo Delmedigo (Yashar of Candia), His Life, Works and Times, Leiden 1974;
◦ V. Sadek: J. Š. D. z Kréty – k čtyřstému výročí jeho narození, Židovská ročenka 1991–92;
◦ T. Pěkný: Historie Židů v Čechách a na Moravě, 1993.

vs