Matěj Amos Drbal

* 20. 2. 1829 Brodek u Prostějova

† 17. 4. 1885 Brno

Obvykle se podepisoval Mathias (česky Matyáš) Amos Drbal. Po studiích na FF v Olomouci se věnoval učitelství. Od r. 1854 působil na Tereziánu ve Vídni, od r. 1857 na gymnáziu v Linci. R. 1867 se stal ředitelem gymnázia v Jihlavě. Tu byl jmenován okresním a (1878) moravským zemským inspektorem. Do Mährische Grenzbote psal články o moravském základním školství, o vztahu školy a církve (polemizoval s heslem o církvi jako „matce školy“), vzdělávání a společenském postavení učitelů (souhrnně vyšly v knize Die Volkschule in Österreich, 1872). Už I. J. Hanuš řadil D. mezi „nejhlavnější stoupence Herbartovy“ (heslo Filosofie v Riegrově Slovníku naučném, 1863). Z pozice herbartismu v 50. letech kritizoval Hegelovu filozofii. V práci Einige Worte über die Ursachen des Verfalls der Philosophie in Deutschland (1857) jí vytýkal přílišnou spekulativnost, pojmovou neurčitost, nedostatečné rozlišování filozofie a náboženství; ve stati Gibt es einen „spekulativen“ Syllogismus? (1857) se pokusil o formálně logický rozbor některých předpokladů Hegelovy dialektiky. „Příčiny úpadku filozofie v Německu“ viděl v množství názorů na předmět a metodu filozofie, v její neadekvátní beletrizaci a popularizaci a ve snaze prohlašovat některý její směr za „státní filozofii“. Stal se známý především svými učebnicemi logiky a psychologie. Přijímal předpoklad o existenci duše jako jednoduché substance; za vlastní východisko psychologie pokládal herbartovskou eidologii, tj. nauku o představách jako základních prvcích všeho duševního života. J. Král v ČsF napsal, že D. se „úplně poněmčil“ a poznámku o něm zařadil do oddílu Německá filozofie v Československu.

Bibliografie:
Gibt es einen „spekulativen“ Syllogismus? Jahresbericht des k. k. Gymnasiums Linz, 1857;
Einige Worte über die Ursachen des Verfalls der Philosophie in Deutschland, 1857;
Über die Natur der Sinne, 1860;
Propädeutische Logik, Wien 1865, 3. vyd. 1874;
Lehrbuch der empirischen Psychologie, Wien 1868, 5. vyd. 1892;
Praktische Logik für Lehrerbildungsanstalten, 1872;
Die Volkschule in Österreich, 1872;
Darstellung der wichtigsten Lehren der Menschenkunde und Seelenlehre, nebst einer Übersicht der Geschichte der Erziehungs- und Unterrichtslehre I–III, Wien 1872.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ K. Mácha: GuV II, 1987;
◦ J. Beringer: Německá filosofie v českých zemích do roku 1882, Marathon 4/2003.

jg