Maxmilian Drossbach

* 1810 Dinkelsbühl (Bavorsko)

† 1884 Bäumenheim (Bavorsko)

Původně byl strojníkem orientovaným na přádelnictví. V 50. letech přišel na Moravu; nejdříve v Šumburku řídil přádelnu, potom byl technickým ředitelem přádelny v Chocni. V l. 1860–65 pobýval v Litomyšli, odkud se pak vrátil do Bäumenheimu, kde si založil vlastní textilní továrnu.

Celá léta se – jako samouk – zabýval filozofií. Zaujal ho zejména problém lidské individuality, jejích atributů, vědomé a sebevědomé existence. Ve svých četných spisech se opíral o poznatky z oblasti fyziky, mechaniky a dějin filozofie, zejména o metafyzický monadismus Leibnizův a Herbartův. Měl za to, že jednoduché bytosti-atomy jsou nesmrtelné, že se jen proměňují (mj. mohou získávat a zase ztrácet atribut vědomí a sebevědomí); navzájem na sebe v čase působí a tak spoluvytvářejí svět kvalitativně rozrůzněných struktur, který existuje nejen „o sobě“, ale i „pro nás“. Z tohoto metafyzického hlediska se pokoušel řešit i otázky psychologické, etické a sociální, hledaje zároveň cestu k dosažení všeobecné harmonie. – V Litomyšli se D. seznámil s Josefem Durdíkem, který tam tehdy učil na gymnáziu, a ovlivnil ho při rozhodování o tom, zda se má věnovat dráze umělecké, či vědecké (filozofické).

Bibliografie:
Wiedergeburt, oder die Lösung der Unsterblichkeitsfrage auf empirischen Wege nach den bekannten Naturgesetzen, 1849;
Die individuelle Unsterblichkeit vom monadistisch-metaphysischen Standpunkt, 1853;
Das Wesen der Naturdinge und die Naturgesetze der individuellen Unsterblichkeit, 1855;
Die Harmonie der Ergebnisse der Naturforschung mit den Forderungen des menschlichen Gemüthes oder die persönliche Unsterblichkeit als Folge der atomistischen Verfassung der Natur, 1858;
Die Genesis des Bewusstseins nach atomischen Principien, 1860;
Über die Objecte der sinnlichen Wahrnehmung, Halle 1865;
Über Erkenntnis, Halle 1869;
Über die verschiedenen Grade der Intelligenz und der Sittlichkeit in der Natur, Berlin 1873;
Über Kraft und Bewegung, 1877;
Über den Ausgangspunkt und die Grundlage der Philosophie, 1881;
Über die scheinbaren und die wirklichen Ursachen des Geschehens in der Welt, 1884. Po r. 2010 byly některé D. práce publikovány prostřednictvím German Edition.

Literatura:
◦ OSN;
◦ F. Krause: J. Durdík und M. D., RF 1936–37.

jg