Jan Duchek

* 18. 11. 1669 Jindřichův Hradec

† 15. 6. 1732 Hradec Králové

Člen jezuitského řádu od r. 1684. Doktor filosofie a teologie; profesor FF a TF v Praze a Olomouci. Na FF UK přednášel poetiku (1699–1700), etiku (1704), logiku (1705), fyziku (1706) a metafyziku (1707). Napsal spis Philosophia naturalis ad mentem Aristotelis explicata, 1707.

Literatura:
◦ E. Kalckbrenner: Personalbibliographien, 1972;
◦ Životopisný slovník, 1986.

md