Vilém Forster

* 16. 3. 1884 Hory Ratibořské u Tábora

† 22. 5. 1934 Radošovice, okr. Benešov

Byl jedním ze žáků F. Krejčího, kteří se věnovali psychologii; po promoci na UK (1918) studoval ještě v Anglii a ve Francii. V r. 1921 se habilitoval a 1929 byl jmenován mimořádným profesorem na FF UK. V l. 1923–25 byl ředitelem Psychotechnického ústavu v Praze a od r. 1926 ředitelem Vojenského psychologického ústavu v Praze. Spolu s F. Šerackým byl u nás představitelem bádání v oblasti psychotechniky (soustředěného kolem Psychotechnického ústavu).

Podle vzoru F. Krejčího se chtěl v psychologii obejít bez „duše“, avšak pod vlivem angloamerické a francouzské psychologie proti Krejčího ústřednímu psychologickému konceptu psychofyzického paralelismu kladl „biologický dynamismus“ (hlavně ve spisu Energetické vlastnosti nervového dění a dynamika reflexů hybných a logických). V práci Okultní úkazy a jejich psychologický výklad se pokusil o vědecké objasnění jasnovidectví, telepatie, mediálních úkazů aj. okultních jevů. Psycholog Josef Váňa ve vzpomínce na F. připomíná – vedle F. přínosu pro rozvoj české psychotechniky – jeho „jemné analýzy lidské osobnosti, víru v lidský intelekt“, přesvědčení, že „každá životní filozofie založená na klamu je zhoubná“ a že „etické hodnoty, které by vedly ke skutečnému zlepšení člověka, mohou být jedině vytvořeny správným myšlením“.

Bibliografie:
Energetické vlastnosti nervového dění a dynamika reflexů hybných i logických, 1921;
O duševním mechanismu, 1921;
Okultní úkazy a jejich psychologický výklad, 1923;
Rychlost a přesnost práce v tovární výrobě, 1924;
Dnešní metody psychotechnické, 1924;
Psychotechnika. Volba povolání, 1925;
Duševní poruchy a jejich léčení, 1926;
Optimální doba pracovní, 1926;
Hospodaření lidskou prací, 1928.

Časopisecké příspěvky:
Předpojaté myšlení, RF 1921;
Příspěvky k teorii o vnímání prostoru, ČM 1922;
K teorii snění, ČM 1923;
La théorie dynamique de la vision des couleurs, L'Année psychologique 1923, 1925;
Emoce strachu a hněvu a jich fysiologie a vojenský význam, Vojenské zdravotnické listy 1926;
A Test for Drivers, The Personnel Journal 1928.

Literatura:
◦ Pedagogická encyklopedie I, 1938;
◦ In memoriam V. F., ČM 1942;
◦ V. F., ČM 1947;
◦ ČBS, 1992.

jg