Břetislav Foustka

* 5. 2. 1862 Trpín u Poličky

† 22. 2. 1947 Poděbrady

Po filozofických studiích na univerzitách v Praze, Berlíně a Paříži působil jako gymnaziální profesor (Třeboň, Praha-Smíchov). V r. 1905 se habilitoval (prací Slabí v lidské společnosti, ideály humanitní a degenerace národů) a v r. 1919 byl jmenován (prvním) profesorem sociologie na UK, kde v r. 1921 založil sociologický seminář. Byl rovněž zakladatelem Českého spolku abstinentního.

Napsal několik příspěvků k obecné sociologii, většinou se však věnoval sociologii „konkrétní a praktické“, např. degeneračním společenským jevům (sebevražednost, alkoholismnus, prostituce aj.), postavení slabých ve společnosti, otázkám spojeným s emancipačními a eugenickými hnutími. V několik studiích se zabýval sociologickými názory svého učitele – T. G. Masaryka. V roce 1930 byl profesor Foustka vybrán, aby (6. 3. 1930 v aule FF) za univerzitu přednesl slavnostní přednášku na počest prezidentových 80. narozenin. Jeho oblíbeným autorem byl F. H. Giddings (1855–1931), americký sociolog, zdůrazňující induktivní a statistické metody; F. překlad Základů sociologie byl u nás dlouho základní moderní příručkou ke studiu sociologie.

Bibliografie:
Ochrana dětství a mládí, 1912;
Péče o dítě: sociální postavení dospívající mládeže a její ochrana, 1915;
Slabí v lidské společnosti, 1904;
Abstinence jako kulturní problém, 1909;
Alkoholismus a tělesná výkonnost národa, 1922;
Alkoholismus a ideály národa, 1922;
Duše Ameriky. Úvodem do ústavy a dějin Ameriky, 1928;
O významu sociologie pro moderního člověka, 1929;
Masaryk jako harmonický génius, 1931;
Kritikové a popravčí. Odpověď O. Machotkovi a redakci časopisu Sociologie a sociální problémy, 1940.

Sborníky:
Turgot jako sociolog, Program gymnasia v Třeboni, 1891;
Sociologie a střední školy, Program gymnasia smíchovského, 1902;
Sociologie, OSN, 1905;
Otázka sociální, socialismus a sociální hnutí (s E. Benešem), Česká politika IV, 1904;
Ochrana mládeže a mládí, Česká politika V, 1913;
Masaryk als Staatsmann und Denker, Th. G. Masaryk zum 80. Geburtstage II, Bonn 1930.

Časopisecké příspěvky:
Rozhledy sociologické, ČM 1900–1903;
Vliv dnešní monogamie na mravnost, ČM 1903;
Některé vztahy mezi populací a sňatečností, ČM 1903;
Socialism a náboženství, ČM 1909;
T. G. Masaryk jako sociolog, ČM 1910;
Zásady Čádovy v péči o mládež, Budoucno 1918–19;
Sociologie a etika eugenismu, ČM 1923.

Překlady:
◦P. Janet: Dějiny vědy politické se zřetelem k mravovědě, 1896;
◦ R. H. Quick: Vychovatelští reformátoři, 1898;
◦ K. Th. Keim: Řím a křesťanství, 1898;
◦ F. H. Giddings: Základy sociologie, 1900;
◦ G. Jellinek: Všeobecná státověda, 1906;
◦ Lord kancléř Francis Bacon z Verulamu a jeho Essays, 1933.

Literatura:
◦ OSN, sv. 28;
◦ B. F. Hrst osobních vzpomínek a příspěvků k jeho sedmdesátinám, red. J. Trojan, Z. Ullrich, K. Galla, 1932;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ A. Dratvová: Osmdesátiny B. F., ČM 1942;
◦ Slovník českých sociologů, 2012.

jg