Filip Josef František,\\ hrabě \hbox z Hodic

a Olbramic

† 1727

Pocházel z moravského šlechtického rodu Hodických z Hodic, druhé pobočné větve Hodické-Olbramické. Byl majitelem statku Melče. Své filozofické a etické záliby pěstoval jako soukromník.

V rukopisném etickém pojednání (asi z l. 1696–1700) Libellus de hominis convenientia polemizuje s Hobbesovým principem všeobecného egoismu a (v souladu např. s Hugo Grotiem) vyzvedává v člověku „společenský pud“, vyplývající z lásky jako božského vkladu do člověka. Proto je také v lidské podstatě uložena oddanost (devotio) k Bohu a láska k ostatním lidem. Spravedlivé je pouze takové jednání, které oddaně respektuje Boží záměry.

Bibliografie:
Literatura:
◦ R. Zimmermann: Bericht über ein rechtsphilosophisches Manuskript eines österreichischen Verfassers, Abhandlungen der Königl. Bayerischen Gesellschaft für Wissenschaften, 1855;
◦ OSN.

md