Vladimír Grulich

* 22. 3. 1924

† 25. 6. 1988 Praha

Maturoval v r. 1943 na reálném gymnáziu v Benešově. Působil v ilegální skupině Předvoj, v r. 1944 byl zatčen gestapem. V l. 1945–49 studoval na FF UK filozofii a češtinu; PhDr. 1950. Po krátkém působení na ministerstvu školství učil marxistickou filozofii na stavební fakultě ČVUT, od r. 1966 docent, od r. 1983 profesor.

Jako marxistický filozof se v monografiích a studiích (FČ) věnoval zejména metodologii pedagogické vědy, problematice osobnosti a jejího světového názoru a filozofickým otázkám rozvoje vědy a techniky.

Bibliografie:
Výchova a společnost, 1966;
Problémy filozofie výchovy, 1968;
Vědní profil pedagogiky, 1969;
Socialistická pedagogika a hodnoty, 1972;
Filozofické pojetí člověka a výchova, 1974;
Komunistický světový názor a mladá generace (s J. Loukotkou, J. Mužíkem), 1974;
Pedagogika a její metodologické problémy, 1975, Berlin 1978;
Pedagogika a její sebepoznání, 1979;
Socialistický humanismus a výchova, 1979;
Světonázorový profil socialistické osobnosti, 1979;
Osobnost a její společenský rozvoj, 1983;
Věda a technika ve filozofických a metodologických souvislostech, 1985;
Vědeckotechnický rozvoj, strategie urychlení a lidský faktor, 1989.

Sborníky:
◦ Aktuální problémy komunistické výchovy na vysokých školách, 1973;
◦ Vědecký světový názor a světonázorová výchova na vysoké škole, 1976;
◦ Vědecký světový názor a hodnoty socialistického člověka, 1977;
◦ Dialektika formování socialistického vědomí, 1981.

Literatura:
◦ V. G., FČ 1989.

jz