Jiří Stanislav Guth-Jarkovský

* 23. 1. 1861 Heřmanův Městec

† 8. 1. 1943 Náchod

Vl. jménem Jiří Guth, užíval i pseud. Stanislav Jarkovský. – Na FF v Praze vystudoval filozofii, matematiku a fyziku (dodatečně poslouchal i experimentální fyziku u E. Macha). Čtyři roky byl vychovatelem v knížecí rodině (Náchod, Ratibořice);tamější „vybrané chování“ ho později inspirovalo k napsání několika „společenských katechismů“. V l. 1887–1918 působil na gymnáziích v Praze (na Akademickém gymnáziu, Minervě – dívčím gymnáziu, jehož vznik iniciovala E. Krásnohorská), Klatovech (1893–96) a opět v Praze (na gymnáziu v Žitné ulici učil nějakou dobu s G. Zábou a F. Drtinou). V l. 1919–25 byl prvním ceremoniářem prezidenta Masaryka; navrhl statut řádu Bílého lva. – Na Masarykovo vyzvání působil v redakci OSN (až do ukončení slovníku v r. 1909). Od r. 1897 byl 13 let redaktorem Časopisu turistů. Byl členem literární skupiny Máj; psal básně a beletrii (např. Cesta ještě nezarostla, Na podzim v ořeší, Babí léto, Marná sláva, Ulomené haluze) a také překládal (E. Zola, H. de Balzac, K. May, N. C. Flammarion). Časté cesty mu daly látku k řadě cestopisů (Causerie z cest po Španělsku, Na moři a za mořem, Za horama Pyrenejskýma, Na zeleném Erinu, K slovanskému jihu, Na pokraji Sahary). Jeho jméno je však spjato především se světovým i čs. olympijským hnutím: V r. 1894 se stal zakládajícím členem Mezinárodního olympijského výboru (1919–23 byl jeho generálním tajemníkem) a 1900 spoluzakladatelem a (do r. 1929) předsedou Čs. olympijského výboru.

Ve svém Společenském katechismu podává pravidla a normy chování ve všech oblastech veřejného života. Klade důraz zejména na slušnost, skromnost, uměřenost a vzájemnou úctu. V dějinách české filozofie má místo i jako spoluzakladatel Jednoty filozofické (1881) a její první jednatel.

Bibliografie (z díla):
Causerie z cest po Španělsku, 1891–94;
Společenský katechismus I–III, 1914, 7. vyd. (Novodobý ilustrovaný společenský katechismus), posl. vyd. 1992 (Na veřejnosti, Rodinné události);
Pravidla slušnosti pro mládež, 1922;
Slušnost a demokracie, 1923;
Paměti I–III (I. Doby mládí. Doby štěstí, II. Paměti olympijské, III. Na dvoře republikánském), 1929;
Vývoj českého olympismu, 1938.
Kapitoly skoro naléhavé; Mladému republikánu, Obchodník gentleman, Pozdrav, Turistika, Stolničení, Pravidla slušnosti pro mládež, Společenský slabikář.

Literatura:
◦ A. Dratvová: Jednota filosofická v letech 1881–1965, FČ 1966.

jv