Vojtěch Had

* 19. 2. 1635 Praha

† 11. 1. 1682 Košumberg

Člen jezuitského řádu od r. 1660, vysvěcen na kněze r. 1665. V l. 1667–70 prof. etiky FF v Olomouci, 1673–74 prof. morální teologie TF K-FU v Praze; r. 1674 zastával na FF K-FU úřad děkana. Napsal Indago philosophica, Vratislav 1670, v duchu dobového aristotelismu.

Literatura:
◦ J. Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo, 1968;
◦ E. Kalckbrenner: Personalbibliographien, 1972;
◦ Životopisný slovník, 1986.

md