Tadeáš Hájek z Hájku

* 1. 10. 1525 Praha

† 1. 9. 1600 Praha

Jeho otec Šimon H. byl r. 1554 Ferdinandem I. povýšen do šlechtického stavu. – Studoval medicínu, matematiku a astronomii v Praze (1550 bakalářem, 1551 magistrem in artibus), Vídni, Bologni a Miláně. Po dvacet let vydával česká minucí (kalendáře). V l. 1555–57 působil jako matematik na univerzitě v Praze, poté jako lékař (v l. 1566–70 u vojska proti Turkům). V r. 1571 se stal dědičným rytířem, královským protomedikem a osobním lékařem Rudolfa II. V l. 1556–63 trianguloval okolí Prahy, zřejmě za účelem nakreslit jeho mapu. Nebyl dobře vybaven astronomickými přístroji, přesto dokázal pozorovat explozi novy na hvězdné obloze. Bránil Jednotu bratrskou, ačkoliv nebyl jejím členem. Pořídil český překlad herbáře Pierandrey Mattioliho. Znal obsah Koperníkova spisku Commentariolus s výkladem heliocentrismu. Jeho pozorování novy přinášela fakta proti Ptolemaiovu obrazu vesmíru. V astronomii a přírodní filozofii byl badatelem světového významu.

Bibliografie:
Diagrammata seu typi Eclipsium solis et lunae futurarum, Vindobonae asi 1550;
De causis huius et aliquot sequentium annorum ..., asi 1553;
Minucí a pranostika k létu 1554, 1553, atd.;
Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy ..., 1556;
Vejklad proroctví tureckého ..., 1560;
Aphorismorum metoscopicorum libellus unus, 1562, 1937;
Herbář jinak bylinář velmi užitečný s figurami pěknými ozdobený, 1562, 1982;
Liber Hermetis centum aphorismorum ..., 1564;
De investigatione loci novae stellae in zodiaco secundum longitudinem ex unica ipsius meridiana altitudine et observatione temporis geometrica deductio, 1573;
Dialexis de novae et prius incognitae stellae ... apparitione, Francofurti 1574, Praha 1967 (ed. Z. Horský);
De mirabili novae ac splendissimae stellae ... , Vindobonae 1573;
Tabule dlouhosti dne i noci ..., 1574;
De cerevisia ejusdem conficiendi ratione, Francofurti 1584.

Literatura:
◦ Č. Zíbrt: T. H. z Hájku a učení Koperníkovo, ČČM 1900;
◦ Q. Vetter: T. H. z Hájku – poznámka k astronomické činnosti, ČČM 1917;
◦ Dějiny exaktních věd, 1961;
◦ E. Urbánková, Z. Horský: T. H. z Hájku a jeho doba, 1975;
◦ Sb. T. H. z Hájku 1525–1600, 1976 (recte 1979);
◦ Lexikon české literatury, 1993.

jh