Josef Haubelt

* 27. 7. 1932 Olšovec, okr. Přerov
† 11. 3. 2013

Po maturitě na gymnáziu v Hranicích na Moravě (1952) studoval v l. 1952–57 dějepis na FF UK. V l. 1959–67 pracoval v semináři pro diplomanty, postgraduanty a doktorandy geologa Radima Kettnera na PřF UK. V l. 1967–69 studoval zprvu na Ústavu Karla Sudhoffa pro dějiny přírodních a lékařských věd (přednostové Gerhard Harig a Stanysłav Schwann) LF Univerzity (tehdy) Karla Marxe v Lipsku a pak na Ústavu pro dějiny přírodních věd (ředitel Willy Hartner) PřF Univerzity J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. Od r. 1957 působil na katedře obecných dějin a pravěku FF UK, v l. 1979–91 jako docent (habilitační práce: Studie o Ignáci Bornovi). V r. 1966 získal titul PhDr. a CSc. (dizertace: Zastavení na kraňské cestě G. A. Scopoliho), v r. 1987 titul DrSc. (Dějepisectví Gelasia Dobnera). Jako historik se zaměřuje k analýze racionalistických tradic ve středoevropských dějinách zejména osvícenské doby. Je voleným členem INHIGEO (International Commission on the History of Geological Science) při International Union of Geological Science, a členem Associazione degli Storici Europei a Société Internationale des Études du XVIII e siècle. Jako místopředseda a mluvčí Volné myšlenky ČR je členem vedení Union Internationale de la Libre Pensée a International Humanic and Etical Union.

Bibliografie:
Studie o Ignáci Bornovi, 1972;
Mikuláš Koperník, 1974;
Dějepisectví Gelasia Dobnera, 1979;
Zrušení nevolnictví – významná událost v dějinách našeho lidu, 1981;
Život a dílo Václava Prokopa Diviše, 1982;
České osvícenství, 1985;
Jan Evangelista Purkyně, 1987;
Kašpar Maria Šternberk, přírodovědec a geolog, 1988;
Geolog Radim Kettner, 1991;
Volná myšlenka hovoří, 1993;
Pravda proti legendám o "svatém" Vojtěchovi, 1997.

Sborníky:
Z bojů o moderní přírodovědecké snahy na pražské universitě na sklonku 18. století, AUC – HUCP I, 1960;
Z dějin vědeckého zájmu o českou přírodu na Universitě Karlově v 18. století, AUC – HUCP III, 1962;
Zastavení na kraňské cestě Giovanniho Antonia Scopoliho, AUC – PhH 1964;
Montanista Peithner v osvícensko-obrozenském vývoji, Studie z obecných dějin. Sb. historických prací k 60. narozeninám prof. PhDr. Oldřicha Říhy, DrSc., 1972;
Bolzanos Lehrer Jan Marian Mika, Bernard Bolzano 1781–1848, 1981;
Alexander von Humboldt a vzdělanost ve středu Evropy, Alexander von Humboldt a české země, ed. H. Beck, J. Bloss, J. Blucha, 1996.

a