Havel z Úterého

* 14.–15. století

V r. 1387 se stal bakalářem a 1395 mistrem svobodných umění na UK. V r. 1414 zastával funkci rektora, ve šk. r. 1423–24 děkana artistické fakulty UK. V Husově kvodlibetu (1411) držel (s přezdívkou Theofrastus) kvestii Utrum potest homo iniustus iuste dominative bona temporalia possidere (Zda může nespravedlivý člověk skutečně vlastnit světské statky aniž by to bylo nespravedlivé) a v kvodlibetu Mistra Prokopa z Kladrub (1417) kvestii Utrum iusticia sit virtus inter virtutes morales pro comunitate conservanda maxime necessaria (Zda je spravedlnost ctností nejdůležitější k zachování společenství).

Literatura:
◦ Magistri I. Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md