Aleš Havlíček

* 15. 1. 1956 Třebíč

† 22. 7. 2015 Ústí nad Labem

Po absolvování Střední průmyslové školy jaderné techniky v Praze (1975) studoval na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V r. 1980 byl ze studia vyloučen: účastnil se tehdejších bytových seminářů a pravidelně navštěvoval filosofické semináře L. Hejdánka. V l. 1982–87 vystudoval dálkově na Elektrotechnické fakultně VÚT v Brně obor radiotechnika; po obhajobě diplomové práce a státní zkoušce obdržel titul Ing. Od r. 1980 pracoval jako topič v pražském hotelu Jalta, od r. 1985 jako programátor podniku META Praha. V druhé polovině osmdesátých let se podílel na vydávání samizdatového časopisu Reflexe. – V l. 1990–2007 učil jako odborný asistent na Institutu politologických studií FSV UK Praha. V r. 2003 obhájil na FF UK dizertační práci Problém idejí v Platónově dialogu Euthyfrón a získal titul Ph.D. V listopadu 2008 se na téže fakultě habilitoval a byl jmenován docentem filosofie. – V devadesátých letech absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Erlangen-Nürnberg, Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt a. M.) a v Institut für Wissenschaften vom Menschen (Wien); přednášel na univerzitách v Erlangen, Frankfurtu a. M., Barceloně, Madridu a na konferencích ve Würzburku, Athénách, Madridu, Zagrebu a Nikosii. – Od r. 1990 byl členem Filosofické jednoty, v l. 1997–2001 místopředsedou a 2002–07 předsedou České platónské společnosti. Od jejího založení se podílel na organizaci českých i mezinárodních platónských symposií. V r. 2003 se stal členem International Plato Society. Dlouhá léta působil jako šéfredaktor časopisu Reflexe, člen ediční rady a výkonný tajemník nakladatelství OIKOYMENH. Od r. 2006 byl členem poradního výboru předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.

Bibliografie:
Dějiny politického myšlení II, 1–2 (s V. Heroldem, I. Müllerem), 2011;
Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón, 2012;
Dialog, etika a politika, studie k Platónovým raným a středním dialogům, 2015.

Sborníky:
Das Ende der Ontologie und die Aufgabe der Meontologie, Kategorie und intelligibiler Welt, 1993;
The double conception of justice in Plato's dialogue Gorgias, Platonic political philosophy I, ed. K. Boudouris, Athens 1997;
Integrität als Ziel des gesellschaftlichen Strebens, Identität, Integrität, Integration, ed. R. Kipke, Münster 1997;
Logos jako dialogos. Platónovo mlčení, Logos a svět. Sb. k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana, ed. M. Balabán, 1997;
He difyes antilepse peri dikaiosynes ston Gorgia [Η ΔIΦΥΗΣ ΑΝΤIΛΗΨΗ ΠΕΡI ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΓΟΡΓIΑ], He hellenike filosofike paradose kai he tsechike skepse [Η ΕΛΛΗΝIΚΗ ΦIΛΟΣΟΦIΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑI Η ΤΣΕΧIΚΗ ΣΚΕΨΗ], Athens 1997;
Die Kritik Platons an Glaukons Auffassung des besten Staates im V. Buch der Politeia, The Republic and the Laws of Plato, eds. A. H., F. Karfík, 1998;
Platónova kritika Glaukónova pojetí nejlepšího zřízení v V. knize Politeie, Platónova Ústava a Zákony, Sb. příspěvků z platónského sympozia v Praze ve dnech 4.–5. dubna 1997, ed. A. H., 1999;
Proč Platón rozlišuje mezi fronésis a epistémé v Men. 86e-89d?, Platónův dialog Menón, ed. A. H., 2000;
Platons Auffassung des Zusammenhanges von Seele und Körper im Dialog Phaidon, Plato's Phaedo, eds. A. H., F. Karfík, 2001;
„Věci přátel jsou společné“. Je přátelství milostný vztah?, Platónův dialog Lysis, ed. A. H., 2003;
Die Einheit und die Lehrbarkeit der arete im Protagoras, Plato's Protagoras, eds. A. H., F. Karfík, 2003;
„Autorita“ v Rádlově filosofii, Emanuel Rádl – vědec a filosof, eds. T. Hermann, A. Markoš, 2004;
Ist die gerechte Handlung gerecht?, Platon über das Gute und die Gerechtigkeit, ed. D. Barbaric, Würzburg 2005;
Dynamis v dialogu Hippias Menší, Platónův dialog Hippias Menší, ed. A. H., 2006;
Die Bedeutung der phronesis für die Erläuterung der arete im Menon, Gorgias – Menon. Selected Papers from the Seventh Symposium Platonicum, eds. M. Erler, I. Brisson, San Agustin 2007;
Nešťastný život v obci odborníků, Platónův dialog Charmidés, ed. A. H., 2007;
Politika a filosofie v Euthydémovi, Platónův dialog Euthydémos, eds. A. H., Š. Špinka, 2007;
Die Begierde nach der Unsterblichkeit, Plato's Symposium, eds. A. H., M. Cajthaml, 2007;
Jednota ctností v Platónových dialozích, M. Jabůrek: Jednota a mnohost, 2008;
Notes and Commentary (s H. Fořtovou), Cicero, O věcech veřejných/De re publica, 2009;
Duše, tělo a Já, Platónův dialog Alkibiadés, eds. A. H., J. Jinek, 2010;
◦ kol.: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie I. Od antiky po renesanci, 2011;
Hnědá kniha (s J. Turnerem), 2011;
Platónův dialog Hippias Větší, eds. A. H., J. Jinek, 2012;
◦ kol.: Svoboda od antiky po současnost, 2012; Platónův dialog Ión, eds. A. H., J. Jinek, 2014.

Časopisecké příspěvky:
V lepším případě správné mínění o Platónovi, Je na místě tolerance? Reflexe (R) 1990;
Svědci Patočkovi, R 1991;
Musí v obci vládnout filosofové? Platón opět v Praze, R 1992;
Menónovo pojetí anamnéze, R 1993;
Gorgias, či Kalliklés? R 1995.

Předmluvy:
◦ L. Strauss: Eseje o politické filosofii, 1995.

Edice:
◦ Platon: Listy, 1996;
◦ Platon: Timaios, Kritias, 1996 (spolued.).

Překlady:
◦ K. Jaspers: Filosofie a víra, 1994;
◦ K. Jaspers: Úvod do filosofie, 1995.

Literatura:
◦ P. Hobza: Reflexe 46/2014;
◦ F. Karfík, Lidové noviny 25. 7. 2015.

jv