Vladimír Havlík

* 2. 1. 1961 Nymburk

Po maturitě na SŠ v Praze (1980) studoval filozofii a fyziku na FF UK (1980–85); PhDr. 1986. Od r. 1990 je zaměstnán na FÚ AV ČR. Absolvoval studijní pobyt na King's College v Londýně (1992–93).

Bibliografie:
Filozofická a přírodovědná východiska pojetí vývoje v souvislosti se synergetikou a nerovnovážnou termodynamikou, 1990;
Synergetika – návrat ke světu přírodních procesů, 1995.

Sborníky:
Nová redukce času ve fyzice, K filozofickým otázkám soudobé vědy, 1990;
Reflections on a new horizon of philosophy, thinking and methodology, Abstracts II, 9th International Congress of Logic, Uppsala 1991;
Reflexe pohybu jako stávání se a úkol myšlení, Vesmír, jazyk, myšlení. Studie z filosofie vědy a jazyka, 1994;
Temporální realismus versus temporální non-kognitivismus, Realismus ve vědě a filosofii, 1995.

Časopisecké příspěvky:
K otázce McTaggartova paradoxu, FČ 1994;
Tao přírody, FČ 1996.

Edice:
◦ Mezi jazykem a vědomím, 1999;
◦ Metoda – význam – intence, 2003.

a