Jeroným Hirnhaim

* 1637 Opava

† 1679 Hradisko u Olomouce

Latinské školy začal v Opavě, ve studiu pokračoval v Praze, kde r. 1658 vstoupil na Strahově do premonstrátského řádu; zde dostal jméno Jeroným (pokřtěn byl jako Jan Filip). Vystudoval pak filozofii a teologii a od r. 1663 učil filozofii na Norbertinu a na arcibiskupském semináři. 14. ledna 1670 byl na Strahově zvolen opatem. Vybudoval dnešní teologický sál knihovny na Strahově, který po r. 1714 dvaceti pěti freskami vyzdobil Siardus Nosecký. V tomto díle je názorně vyjádřena H. filozofie.

Byl fideistickým skeptikem, který nadřazoval víru a etický patos prvotního křesťanství nad spekulativní racionalismus i nad novou vědu, která se rychle oddělovala od teologie. Byl proto obviňován z epikureismu a z ateismu. Jeho spisy byly r. 1681 církevně odsouzeny.

Bibliografie:
Sancti Norberti, canonicorum Praemonstratensium fundatoris ac patriarchae sermo ad eosdem Praemonstratenses, 1676;
Meditationes pro singulis anni diebus ex sacra scriptura excerptae, 1676;
Typhus generis humani seu scientiarum humanarum inani et ventoso tumore, difficultate, labilitate, iactantia, praesumptione, incommodis et periculis tractatus brevis, in quo etiam vera sapientia a falsa discernitur et simplicitas mundo contempta extollitur, idiotis in solatium, doctis in cautellam conscriptus, 1676;
Kvítí hory Sionské aneb rozjímání duchovní na každý den přes celý rok rozdělená, př. M. Hubatius, 1721.

Literatura:
◦ H. H. Barach: Ein Beitrag zur Geschichte der philosophisch-theologischen Cultur im siebzehnten Jahrhundert, 1864;
◦ Antologie, 1981;
◦ J. Haubelt: České osvícenství, 1986;
◦ S. Sousedík: Filosofie v českých zemích, 1997.

jh