Václav Hlavatý

* 4. 8. 1842 Lomnice n. Popelkou

† 28. 11. 1910 Praha

Po absolvování jičínského gymnázia (1855–63) studoval teologii v Hradci Králové (1863–64) a v Praze; 1867 byl vysvěcen na kněze. Od r. 1868 byl učitelem náboženství na obecné a měšťanské škole v Kolíně n. Labem, od 1872 na vyšší reálné škole v Rakovníku a poté na gymnáziu v Žitné ulici v Praze; 1880 PhDr. Jeho časopisecké články se týkaly katechetiky, pedagogiky a filozofie. Povzbuzen spisem J. Pospíšila Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského „odhodlal se uveřejnit práci, jejíž části některé dříve v rukopisu choval“, Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského (1885), aby svým dílem přispěl k propagaci a rozvoji tomismu v českých zemích.

Bibliografie:
Dějiny církve svaté, 1872;
Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského, 1885.

Časopisecké příspěvky:
◦ (anon.) Duchovní řeči k mládeži středních škol, Blahověst 1879;
Nástin života sv. Tomáše Akvinského a přehled spisův jeho, ČKD 1884;
Důležitost a význam filosofie scholastické, zvláště thomistické, ČKD 1884;
◦ Školník, Pastýř duchovní, Encyklopedie pedagogická, Blahověst aj.

Literatura:
◦ OSN;
◦ J. Král: ČsF, 1937.

hp