Břetislav Horyna

* 8. 6. 1959 Ivančice

Po maturitě na gymnáziu v Zastávce u Brna studoval na FF MU (1978–83) filozofii a politickou ekonomii; v r. 1983 získal titul PhDr. V l. 1994–95 absolvoval postgraduální studium na FF UP (1995 Ph.D.), habilitace r. 1997 (Filosofie posledních let před koncem filosofie). Jmenovací řízení profesorem filosofie r. 2001. V l. 1985–89 působil jako odborný pracovník v Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně, 1990–92 jako vedoucí oddělení religionistiky na Ústavu etiky a religionistiky (v té době šlo o společné pracoviště ČSAV a FF MU). V l. 1992–97 byl odborným asistentem na katedře filozofie FF UP, v l. 1997–2013 byl členem katedry filozofie FF MU v Brně. V l. 1990-2012 byl členem výboru a v l. 1993–2012 byl předsedou České společnosti pro studium náboženství. V l. 2000–01 absolvoval roční hostovskou profesuru na univerzitách v Mnichově, Bonnu a Hannoveru, s nimiž spolupracuje do současnosti. Je členem Německé společnosti pro religionistiku (DVRW) a několika dalších mezinárodních vědeckých organizací. Za publikaci Dějiny rané romantiky byl nominován na cenu Magnesia Litera, získal výroční cenu nakladatelství Vyšehrad za r. 2005 a v r. 2006 obdržel cenu rektora MU za nejlepší vědeckou práci. Publikoval v Německu, Holandsku, USA, Polsku, Maďarsku, mj. v několika zahraničních slovnících a encyklopediích.

Těžiště jeho filozofického zájmu spadá do oblasti dějin zejm. německé filosofie 18.–21. století, sociální a politické filosofie, teorie a metodologie vědy s aplikací na religionistiku, skepticko-ironické tradice v západní filosofii a dějin myšlení. Zprvu se věnoval problematice globalizace světově hospodářských vztahů a její reflexi v křesťanské sociální etice a antropologii. Od začátku působení na VŠ se věnoval dějinám filosofie se specializací na systémy německého idealismu, dějinám preromantických a romantických koncepcí filosofie, literatury a poezie a dějinám německé filosofie od konce 2. sv. války do současnosti. Vedle kantovských a schellingovských studií se soustředil na J. G. Herdera, J. Hamanna, K. L. Reinholda, G. E. Schulze, K. Solgera ad., návazně pak zejména na okruh rané romantiky (J. G. Fichte, W. Schlegel, Novalis, F. Hölderlin). Z teorií rozvíjených v poválečném Německu zpracoval především metaforologii H. Blumenberga a novopyrrhónský skepticismus O. Marquarda spolu s tradicí tzv. Ritterovy školy. V oblasti sociální a politické filosofie se v navázání na nejnovější koncepty kritické teorie společnosti věnoval problematice kapitálu, lidských práv a politické demokracie. Byl spoluzakladatelem obnovené české religionistiky po r. 1990, kde se vedle organizační práce zaměřil na teoretické a metodologické otázky vědeckého studia náboženství s využitím moderních teorií vědy, teorií poznání a myšlení. Zvláštní pozornost věnoval vždy překladatelské práci.

Bibliografie:
Úvod do religionistiky, 1994;
Filosofie posledních let před koncem filosofie, 1997;
Filosofie náboženství. Pokus o typologii, 1999 (s H. Pavlincovou);
Počátky filosofické antropologie, 1999, 22002;
Mýty jednoho slova. Filosofické eseje, 2000;
Idea Evropy. Pohledy do filosofie dějin, 2001;
Druhá moderna. Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace, 2001, 22004;
Dějiny religionistiky, 2001 (s H. Pavlincovou);
Dějiny rané romantiky. Fichte – Schlegel – Novalis, 2005;
Teorie metafory. Metaforologie Hanse Blumenberga, 2007;
Filosofie skepse, 2008;
Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft. Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie, 2011;
Bory šumí po skalinách, 2013;
Kapitál: mýtus jednoho slova. Politické eseje, 2014;
Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu, 2016;
◦ Konec metafyziky a důvod k myšlení
, 2021.

 

Sborníky:
Zu den Voraussetzungen der theoretischen Objektivisierung geistiger Gemeinsamkeit einer Gesellschaft, Problémy míru a odzbrojení, 1989;
Podoby sociální angažovanosti soudobého křesťanství, Problematika náboženství v soudobém světě, 1990;
K narativní praxi religionistiky, eds. H. Pavlincová, D. Papoušek, Stav a perspektivy studia náboženství v Československu, 1991;
The analogy of the proportionalitas: The coherence between socio-political development and the development of religion in the new socio-cultural reality of Czechoslovakia, Religious Transformations and Socio-Political Change. Eastern Europe and Latin America, ed. L. Martin, Berlin – New York 1993;
Wie interkulturell ist die interkulturelle Kommunikation? The Bible in Cultural Context, 1994;
Jednoslovné mýty, Mysl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, ed. J. Banka, Katowice 1995;
Das ganz Andere ist zerbrechlich, Religions in Contact, eds. D. Papoušek, I. Doležalová, B. Horyna, 1996;
Wolnosc czlowieka w spolecznstwie poliparadigmatycznym, Slaskie Studia Historyczno-Teologiczne 29, ed. J. Banka, 1996;
Piesň meža, harfy Eolowej, po cichu na szalamai…, Przybližanie przeszlosci, eds. J. Banka, B. Szubert, Katowice 1998;
Žité a normativní náboženství. Základní otázky, Normativní a žité náboženství, eds. L. Bělka, M. Kováč, 1999;
Die interkulturelle Hermeneutik in der Religionswissenschaft, Fremdheit und Vertrautheit. Hermeneutik im europäischen Kontext, eds. H. J. Adriaanse, R. Enskat, Leuven 1999;
Pohanem ve věku strachu, Septuaginta Paulo Spunar oblata, ed. J. Kroupa, 2000;
The Study of Religions during the Cold War: An Eastern View, The Academic Study of Religion during the Cold War, eds. L. H. Martin, I. Doležalová, D. Papoušek, New York 2001;
Czech Religious Studies: Past, Present, Future, Method & Theory in the Study of Religion, Leiden – Boston – Köln 2001;
Europa: dom Europejczyków, Czlowiek wobec wyzwaň rajconalnošci, ed. A. Kiepas, Katowice 2002;
ΧΡΟΝΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích, Bratislavské přednášky KF FF MU, ed. J. Šmajs, 2002;
Monoteismus. Krátké dějiny jedinobožství, Judaismus – křesťanství – islám, eds. H. Pavlincová, B. Horyna, 2003;
Le scepticisme après la postmodernité, Filosofie po postmoderně, eds. J. Krob, F. Rivenc, 2003;
Schellings „Bruno“: Ein Dialog über die Erkenntnis des Ewigen, Philosophy of Giordano Bruno – Die Philosophie von Giordano Bruno, ed. T. Nejezchleba, 2003;
Recepcja myśli Józefa M. Bocheńskiego w czeskiej filozofii, Ojciec Józef Bocheński. Drogi życia i myślenia filozoficznego, ed. Cz. Głombik, Katowice 2004;
Theoretisch–methodologische Koalitionen: Ausweg für die Religionswissenschaft?, Neue Pfade in der Religionswissenschaft. Festschrift für Michael Pye zum 65. Geburtstag, eds. Chr. Kleine, M. Schrimpf, K. Triplett, München 2004;
Krakovský fragment. K problému dějin v transcendentálním idealismu, Kant redivivus, ed. B. Horyna, 2004;
Cogitor ergo sum. Fragmenty, Filozofia i czas przeszły. Profesorovi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin, eds. B. Szotek, A. J. Noras, Katowice 2005;
Demokracie a jiné sociální dávky, Spravedlnost a demokracie v evropské integraci, ed. M. Hrubec, 2005;
Pia fraus. O domnělém právu na lež z lásky k bližnímu, Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwustną rocznicę śmierci Immanuela Kanta, ed. A. J. Noras, Katowice 2006;
Teorie vědy, Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát, eds. B. Horyna, J. Krob, 2007;
Söldner der Argumentation. Tatsachen, Evidenz und Objektivität in der Religionswissenschaft, Wege zur Religionswissenschaft. Eine interkulturelle Orientierung, eds. H. R. Yousefi, K. Fischer, I. Braun, Nordhausen 2007;
Osvícenství. Evropa v 18. století, Romantismus. Evropa v 19. století, Antika. Zrození Evropy v antického kultuře, Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž, eds. O. Zatloukal, P. Zatloukal, 2008;
Má smrt je protest proti bídě světa, Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů, ed. M. Hrubec, 2008;
Protiklad vědomí a jeho překonání vědou o absolutnu, Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť, eds. V. Leško, Z. Plašienková, Košice 2008;
Mezi filosofií a poezií je poezie, Literatura a filosofie (Zdeněk Mathauser), ed. I. Pospíšil, 2008;
Světlo bez počátku. „Das Lichtwesen“ ve Fenomenologii ducha a v mystice, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, eds. J. Kuneš, M. Vrabec, 2008;
Contemporary German Philosophy, Philosophical Wonderings, ed. B. Horyna, 2008;
Negatives Wissen und die liminale Unsicherheit, Poznanie a prawda, ed. L. Z. Andrzej, Rzeszów 2009;
Filosofický a politický neokonzervativismus po roce 1945, Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení, ed. A. Urválek, 2009;
Religionswissenschaft als Unterscheidung. „Wahr“ und „falsch“ im wissenschaftlichen Weltverhältnis, Religionswissenschaft im Kontext der Asienwissenschaften, ed. M. Hutter, Berlin 2009;
Kantova původní metoda metafyziky v korespondenci s Lambertem a její dogmatická destrukce u Heideggera, Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie, ed. V. Leško, Košice 2009;
Vídeňský pozdně romantický kruh, Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení, ed. A. Urválek, 2009;
Warum ist die Philosophiegeschichte ein Problem?, Dějiny filosofie jako filosofický problém, eds. V. Leško, P. Tholt, Košice 2010;
Marquardova kritika lineárních modelů filosofie dějin, Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie, ed. V. Leško, Košice 2010;
Das alte und das neue Europa. Politische Philosophie für europäische Integration, Bruncwik und die Nymphe, ed. H. Duchhardt, Praha – Berlin 2010;
Světy ve světech. Kdo je nositelem praktické svobody?, Intelektuál ve veřejném prostoru, ed. P. Hlaváček, 2012;
Angewandte Rechtsphilosopie und ihre Sittenlehre, Freiheit und Bildung bei Hegel, ed. A. Braune, Würzburg 2013;
Das Wetter ist, wie es ist. Gibt es Deviant und Dynamik in der religiösen Politik?, Devianz und Dynamik. Festschrift für Hubert Seiwert zum 65. Geburtstag, eds. E. Franke, Ch. Kleine, H. Mürmel, Göttingen 2014;
Idiotae responsa, Religionswissenschaft zwischen Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaften und Kognitionsforschung, eds. E. Franke, V. Maske, Marburg 2014;
Globalizace rozdílů. Poznámky ke kontextu kritické teorie společnosti, Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. eds. O. Suša, M. Hrubec a kol., 2016;
Study of Religions in the Era of Globalization of Differences: The Concept of Agonistic Context, Method and Theory in the Study of Religion. Working Papers from Hannover, ed. S. Führding, Marburg 2016;
Aufgang und Untergang der Sonne. Das Dasein der Anschauungen, der Begriffe und der Ideen im Menschen, wie auch in den Skeptikern in der Darstellung von Gottlob Ernst Schulze, Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation?, ed. M. Bondeli, J. Chotaš, K. Vieweg, Würzburg 2016.

Časopisecké příspěvky:
Od Krista k Marxovi, od Marxe ke Kristu, Universitas 1983;
K některým novým tendencím náboženského pojímání svobody vyznání, Ateizmus (Bratislava) 1987;
Podmaňte si Zemi. K diskusi v rámci soudobého německého protestantismu o „vině“ křesťanství za ekologickou krizi, Ateizmus 1988;
Nový hospodářský řád v křesťanské perspektivě, Ateizmus 1988;
Epigramatická dojmologie diferentní mravnosti, Etika (interdisciplinární časopis pro teoretickou a aplikovanou etiku) 1992;
Pojem excentricita v teologické antropologii Wolfharta Pannenberga, Philosophica 1993;
Religionistika a teologie, Religio 1993;
Nová religiozita a možnosti její religionistické reflexe, Religio 1994;
Dromologie svobody: Pohyblivý obraz věčnosti, Scriptum 1994;
Teorie religionistiky. Možnosti – problémy – perspektivy, Religio 1995;
Německá postmoderna ve sborníkové literatuře, Scriptum 1997;
Když filosofie pokulhává. K problému mezí agnozie a síly nevědění, Philosophica 1997;
Stínobytné myšlení, Aluze 1998;
Religion und Nationalismus. Elf Thesen zum Thema, Religio 1998;
Idea Translatio imperii v dějinách Evropy. Kritika Petera Sloterdijka, Aluze 1998;
Identita a autenticita evropanství: Výzva evropské integraci, Aluze 1999;
Střezme se vizí. Filosofie dějin v éře po konci dějin, Studia philosophica (dále SPh) 1999;
Zánik Západu: krok k Evropě. Otázky soudobého evropanství, Aluze 1999;
Num verum est, num necesse sit? SPh 2000;
Debestializace, humanismus, evoluce ve vlastní režii, pastorace aneb In – der – Welt – Sein trochu jinak, Aluze 2000;
Prostor, nebezpečný pojem, Philosophica IV. AUPO 2000;
Magický idealismus. K dvousetletí Novalisova úmrtí, Host 2001;
Filosofie kompenzace a hypoleptická antropologie, Aluze 2001;
Je Bůh demokrat? Aluze 2001;
Pozdní romantika a katolická tübingenská škola (Part I), Religio 2002;
Koncepce „nové mytologie“ v Herderově dialogu Iduna, SPh 2002;
Jsou dějiny filosofie filosofií?, SPh 2002;
Tolerance, titanismus, ignorance, Aluze 2002;
Demokracie, nevěstka kapitalismu, Aluze 2002;
Vánoce 2002 – v předvečer války, Aluze 2002;
Patrioti a jiní pokrytci, Aluze 2003;
Ironia, ad iritum redacta. Romantická teorie ironie, SPh 2004;
Filosofie dějin nešťastného lidstva, SPh 2004;
Ale vždyť to přece jsou filosofové…, SPh 2005;
Totalita, nekonečno, stopa nové transcendence, SPh 2005;
Kulturní věda – další dilema religionistiky, Religio 2007;
V závětří národního státu, SPh 2007;
O pravdě v politice a cti padělatelů, Aluze 2007;
Finalizace religionistiky. Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie, Religio 2008;
In unum vertere? Univerzita dnes, Aula 2008;
Moralische Unglaube bei Kant in der Beziehung zur Handlung aus Plicht, SPh 2008;
Kdo vyje s vlky čili Filozofie postranních myšlenek, Aluze 2008;
Světlo letí rychlostí života, SPh 2010;
Memoria jako kategorie záchrany, Sociální studia 2010;
Dějiny pojmů a pojmy dějin, SPh 2011;
Knihy jako bezdomovci, Profil 2012;
…a v jádru červ, LtN 2012;
Když nás vesmír začal brát na vědomí. Metaforologie Hanse Blumenberga, SPh 2014;
Einsamkeit als eine Form der neupyrrhonischen Gebrochenheit. Eine mögliche Mündung der post-interimistischen Skepsis von Marquard, Profil 2015; Heideggerova interpretace Kantovy kritické filosofie v práci Kant a problém metafyziky, Studia philosophica 1/2017.

Slovníky, encyklopedie:
Judaismus – křesťanství – islám, ed. H. Pavlincová, 1994 (98 hesel), Judaismus – křesťanství – islám, eds. H. Pavlincová, B. Horyna, 22003 (149 hesel);
Filosofický slovník, eds. B. Horyna, J. Štěpán, I. Blecha, 1995 (505 hesel), 21998 (613 hesel);
Velký sociologický slovník, eds. M. Petrusek, A. Vodáková, 1997 (4 hesla);
Encyclopedia of Religion. Second Edition, ed. J. Lindsay, Detroit, USA 2005 (1 heslo);
Religion in der Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, eds. H. D. Betz, D. S. Browning, B. Jankowski, E. Jüngel, Tübingen 2004, 2005 (5 hesel);
Antropologický slovník. Co by mohl o člověku vědět každý člověk, ed. J. Malina, 2009 (185 hesel).

Překlady:
◦ E. Schillebeeckx: Protože politika není vším, 1991;
◦ E. Schillebeeckx: Etika účasti a oběti, 1992;
◦ H. Küng: Světový étos (s K. Flossem), 1992;
◦ W. Pannenberg: Křesťanství v sekularizovaném světě, 1992;
◦ J. B. Metz: Křesťanství a evropský duch, 1993;
◦ R. Löbl: Mýtus a logos, 1993;
◦ J. B. Metz: Kultura komunikace v církvi, 1993;
◦ W. Welsch: Postmoderna – pluralita jako etická a politická hodnota, 1993;
◦ J. M. Bocheński: Marxismus-leninismus. Věda nebo víra? 1994;
◦ J. B. Metz: Úvahy o politické theologii (s L. Karfíkovou), 1994;
◦ J. B. Metz: Teologie proti mytologii. Malá apologie biblického monoteismu, 1994;
◦ R. Bultmann: Dějiny a eschatologie, 1994;
◦ A. Rich: Hospodářská etika II. Tržní a světové hospodářství z hlediska sociální etiky, 1994;
◦ K. Jaspers: Filosofická víra (s J. Sokolem, A. Havlíčkem), 1994;
◦ P. Sloterdijk: Procitne Evropa? Myšlenky o programu jedné světové velmoci na sklonku věku její politické absence, 1996;
◦ J. Šmajs: Kultur gegen die Natur, 1996 (s V. Váchou);
◦ J. Waardenburg: Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, 1996;
◦ H. Jonas: Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, 1997;
◦ P. Sloterdijk: Na jedné lodi. Pokus o hyperpolitiku, 1997;
◦ Pluralita Skepse Tonalita. Studie Odo Marquarda a Petera Sloterdijka, 1998;
◦ H. Küng: Světový étos pro politiku a hospodářství, 2000;
◦ R. Heinzmann: Středověká filosofie, 2000;
◦ P. Sloterdijk: Pravidla pro lidskou ZOO, 2000;
◦ O. Marquard: Filosofie na protiúčet. Některé aspekty teorie kompenzace, 2001;
◦ F. Ricken: Je přátelství ctnost? Jednota pojmu přátelství v Etice Nikomachově, 2001;
◦ G. Mensching: Tomáš Akvinský a světlo rozumu, 2002;
◦ H.-G. Bensch: Úvod do Kantovy Kritiky čistého rozumu na podkladě předmluv, 2002;
◦ Nejstarší program systému německého idealismu, 2002;
◦ E. Coreth (ed.): Filosofie 20. století, 2006;
◦ H. Küng: Krédo. Apoštolské vyznání víry dnes?, 2007;
◦ U. Beck: Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, 2007;
◦ H. Blumenberg: Paradigmata k metaforologii, 2007;
◦ B. H. F. Taureck: Don Quijote als gelebte Metapher, 2008;
◦ H. Seiwert: Religionistika na pomezí sociálních, historických a kognitivních věd, 2008;
◦ E. V. Faucher: Masaryk o slabosti Francie, 2008;
◦ O. Marquard: Skepse v moderně. Úvahy, které podnítil Heinrich Heine, 2009;
◦ F. v. Baader: Čtyřicet vět k náboženské erotice, 2009;
◦ F. Schlegel: Znamení doby, 2009;
◦ I. Kant: Konec všech věcí, 2010;
◦ M. Riedel: Učte se plavat! Epilog s Blumenbergem, 2015.

Předmluvy:
Wolfgang Welsch – filosof radikální plurality, W. Welsch: Postmoderna – pluralita jako etická a politická hodnota, 1993;
Theologie oživlé paměti, J. B. Metz: Úvahy o politické theologii, 1994;
Evropa – úloha pro postmodernu? P. Sloterdijk: Procitne Evropa? Myšlenky o programu jedné světové velmoci na sklonku věku její politické absence, 1996;
Náboženství zblízka: Jacques Waardenburg a současná religionistika, J. Waardenburg: Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, 1996;
Filosof je lékařem kultury, Pluralita Skepse Tonalita. Studie O. Marquarda a P. Sloterdijka, 1998;
Filosofie jako umění padělatelství, A. Wellmer: K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi, 2004.

Editor:
Religions in Contact, 1994 (spolued. I. Doležalová, D. Papoušek);
Filosofický slovník, 1998 (spolued. I. Blecha, J. Štěpán, P. Šaradín);
Judaismus – křesťanství – islám, 2003 (spolued. H. Pavlincová);
Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa, 2004;
Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát, 2007 (spolued. J. Krob);
Philosophical Wonderings, 2008.

a