Svatopluk Hrab

* 4. 3. 1921 Špičky u Přerova

† 24. 12. 1992 Hranice

Po maturitě na gymnáziu v Hranicích na Moravě (1940) a absolvování Odborné školy mlynářské a pekařské v Pardubicích (1942) byl do r. 1945 zaměstnán jako technolog u Výrobního družstva pekařského v Kyjově. Po r. 1945 studoval filozofii v Brně a v Olomouci (jeho učiteli byli J. Popelová a J. L. Fischer); doktorát z filozofie získal v r. 1952. Od r. 1952 působil jako asistent na tehdejších ústavech marxismu-leninismu na UP. V první polovině 60. let se pokusil o obnovu samostatné katedry filozofie na FF UP (počítal i s působením J. L. Fischera), ale po sovětské okupaci byl zbaven možnosti učit filozofii a byl zaměstnán jako administrativní pracovník univerzity. V prosinci 1989 byl novým vedením UP pověřen obnovením katedry filozofie na FF. Tato katedra začala v letním semestru 1990 pracovat především jeho zásluhou, avšak H. sám se pro nemoc na její činnosti už nemohl podílet.

H. filozofické prace (kromě drobnějších příspěvků vzpomínkových a regionálních) jsou zaměřeny především na téma zkušenosti. Nejdříve je zpracovával jako dějiny pojmu zkušenosti, později jako problém vztahu historické zkušenosti a generace. Studie Historische Erfahrung und Generation (1970) je součástí obsáhlejší práce o historické zkušenosti, jež (pod tímto názvem) zůstala v rukopise. Zřejmě nejcennější myšlenkou těchto studií je argumentace proti mechanistické interpretaci společenských vztahů, obsažené v tehdejším marxistickém pojetí společenské vědy, výchovy a kultury jako „převodových pák“ mocenských zájmů. To H. vedlo i k vyslovení požadavku tolerance, zvláště v umělecké tvorbě.

Sborníky:
Machiavelli a zákony dějin, Sb. prací k narozeninám prof. M. Trapla, 1959;
Vzpomínka na Jaromíra Johna, Václavkova Olomouc 1962;
Historische Erfahrung und Generation, AUPO 1970;
Proměny obce boží, Sb. k narozeninám J. Běliče, SI 1974.

lv