Martin Hybler

* 29. 4. 1951 Hradec Králové

Po maturitě na SVVŠ v Hradci Králové (1969) studoval do r. 1974 psychologii na FF UK; PhDr. 1976. Pracoval jako psycholog v psychiatrické léčebně (PL) v Dobřanech (1974–77), poté absolvoval několik manuálních profesí. V r. 1978 se stal signatářem Charty 77, v r. 1979 členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V r. 1982 volil exil do Francie (Limoges). V l. 1982–90 byl zástupcem VONSu u Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH). Od r. 1988 působí opět jako psycholog v PL, nejprve v La Valette (Creuse), nyní v PL Esquirol v Limoges. Od konce 70. let publikoval zprvu v samizdatových sbornících, potom v revuích a časopisech českých i francouzských. Spolupracoval se Svědectvím (1980–90), Paternosterem (1983–92 byl členem redakční rady), Respektem (1990–93), v poslední době s Kritickou přílohou Revolver Revue.

Zabývá se – s použitím prvků fenomenologické filozofie – různými aspekty současného světa, života a textů, a to na úrovni psychologické a kritické analýzy. Ve Francii je aktuálně činný zejména v oblasti gerontopsychiatrie.

Bibliografie (z díla):
Sborníky:
Sport, věc a sportovec, Sb. k 45. narozeninám Jiřího Němce, 1977.

Časopisecké příspěvky:
Rasismus a my, Dialogy 1984;
Twentieth Century's Grazy Fox-Story, Paternoster 1986;
Demokracie v módní civilizaci. Svědectví 1989;
Dialog Boutang – Steiner o Antigoně a Abrahamovi, Kritická příloha Revolver Revue (KPRR) 1995;
Cesta do Stínadel (o knize J. Lopatky Šifra lidské existence), Varianty postsubjektivity (o knihách M. Viewegha, I. Chauna a M. C. Putny), KPRR 1996.

a